Prawo konkurencji

Obszary doradztwa

Zapewniamy wsparcie w wypełnianiu wszelkich obowiązków w obszarze prawa konkurencji. Poza analizą stosowanych praktyk pomagamy przedsiębiorcom w dostosowaniu prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów. Oferujemy usługi związane z prowadzeniem postępowań przed UOKiK – również w formie przygotowania do odpowiedzi na wezwanie instytucji.

Nasze główne obszary wsparcia w ramach prawa konkurencji:

Porozumienia ograniczające konkurencję, w tym zmowy cenowe – reprezentujemy klientów w postępowaniach prowadzonych przez UOKiK, opracowujemy bezpieczne modele postanowień umownych czy polityk (regulaminów) wewnętrznych.

Zgody na koncentracje - prowadzimy postępowania dotyczące zgłoszenia zamiaru koncentracji, przeprowadzamy analizy finansowe przy wnioskach o wydanie zgody na dokonanie koncentracji (w celu ustalenia konieczności dokonywania zgłoszeń), weryfikujemy obowiązek notyfikacji planowanej koncentracji organom antymonopolowym.

Ochrona konsumentów – oferujemy kompleksowe doradztwo w obszarze wsparcia przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności i usług do obowiązujących standardów ochrony konsumenta. Dowiedz się więcej o naszym wsparciu w zakresie prawa konsumenckiego.

Zatory płatnicze – weryfikujemy umowy i stosowane terminy płatności, wspieramy w projektowaniu systemu zakupów i sprzedaży pod kątem zgodności z ustawą antyzatorową, wspieramy klientów przy sporządzaniu sprawozdania o stosowanych terminach płatności, reprezentujemy klientów w postepowaniach prowadzonych przez UOKiK, w tym w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Równowaga na rynku i przewaga kontraktowa na rynku spożywczym – doradzamy klientom przy tworzeniu i aktualizacji wzorców umownych w celu zabezpieczenia ryzyk, prowadzimy szkolenia dla zarządów i działów sprzedaży czy zakupów.

Prawo antymonopolowe – weryfikujemy umowy pod kątem zgodności z prawem antymonopolowym (dystrybucyjne, agencyjne, dostawy, itp.), negocjujemy umowy na wyłączność, projektujemy systemy dystrybucji, weryfikujemy umowy i postanowienia umowne, prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie dopuszczalnych granic wyłączności oraz negocjowania umów na wyłączność (w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji nadużywania pozycji dominującej).

Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji – reprezentujemy klientów w sprawie naruszeń takich jak: skopiowanie baz danych, kradzież klientów, złamanie zakazu konkurencji i naruszenie poufności, kopiowanie produktów, korupcja menedżerska itp. - na etapach przedsądowym i sądowym (w tym w postępowaniach karnych w roli obrońcy i oskarżyciela posiłkowego). Współpracujemy z detektywami i firmami informatycznymi w celu pozyskiwania dowodów na naruszenia, egzekwujemy stosowanie zakazów konkurencji.

Ochrona konkurencji w e-commerce – audytujemy sklepy internetowe (w tym ścieżkę zakupową klienta), opiniujemy działania pomiędzy konkurentami, projektujemy akcje promocyjne, wspieramy klientów w udzielaniu odpowiedzi na problematyczne skargi klientów.

Ocena reklam – nie tylko opiniujemy działania promocyjne i kompleksowo prawnie opracowujemy konkursy czy akcje promocyjne, ale również negocjujemy umowy na kampanie reklamowe, w tym te dotyczące kooperacji reklamowych pomiędzy markami oraz z influencerami.

Pomoc publiczna – oferujemy kompleksowe doradztwo strategiczne i prawne w zakresie pozyskania pomocy publicznej, a także zapewnienia jej zgodności z rynkiem wewnętrznym oraz jej rozliczenia. Wspieramy w postępowaniach przed organami krajowymi (UOKiK, podmioty udzielające pomocy, w tym organy podatkowe) a także unijnymi (Komisja Europejska i TSUE). Dowiedz się więcej o naszym doradztwie w obszarze pomocy publicznej.

Ryzyka raportowania ESG a ochrona konkurencji i konsumentów – prowadzimy analizę i ocenę ryzyka wynikającego z raportowania niefinansowego, projektujemy rozwiązania z kategorii zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem, prowadzimy postępowania w zakresie greenwashingu. Zobacz więcej informacji o naszym wsparciu w zakresie raportowania ESG.

Szkolenia - z zakresu ochrony konkurencji i przeciwdziałania nadużyciom.

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner

Aktualności

Publikacja | Prawo konkurencji

Czy to koniec porozumień o nieprzejmowaniu pracowników?

Zuzanna Prandecka-Walek

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konkurencji

Czy to koniec porozumień o nieprzejmowaniu pracowników?

Zuzanna Prandecka-Walek

CZYTAJ WIĘCEJ