Prawo konsumenckie

Przedsiębiorcy kierujący swoje usługi i towary konsumentom muszą uwzględniać pozycję konsumenta jako słabszego i chronionego prawem uczestnika rynku. Relacje B2C wymagają więc szczególnej ostrożności nie tylko w zakresie projektowanych umów i regulaminów, ale także stosowanych praktyk.

Magdalena Kaleta-Maniak

Manager
Adwokat

Magdalena Kaleta-Maniak

Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Na co dzień wspieramy przedsiębiorców kierujących swoje produkty i usługi do konsumentów, zarówno w ramach sprzedaży bezpośredniej, w lokalu i poza lokalem przedsiębiorcy, jak i sprzedaży internetowej. Rozumiemy biznesowe aspekty sprzedaży konsumenckiej i wspieramy klientów w ich realizacji, zapewniając jednocześnie stosowanie praw konsumentów. Nasze wsparcie w zakresie prawa konsumenckiego obejmuje:

Tworzenie dokumentacji, umów, regulaminów, ulotek i innych treści kierowanych do konsumentów, z uwzględnieniem klauzul niedozwolonych i ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd, także w ramach e-commerce (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Prawo e-commerce)

Audyt stosowanej dokumentacji kierowanej do konsumentów pod kątem klauzul niedozwolonych i ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd, połączony z przedstawieniem rekomendacji w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów

Ocena stosowanych praktyk i zasad działania skierowanych do konsumentów pod kątem ryzyka uznania za naruszenie zbiorowych praw konsumentów

Ocena treści komunikatów marketingowych pod kątem potencjalnego wprowadzenia konsumentów w błąd oraz możliwości ich stosowania na podstawie zebranych zgód (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Prawo marketingu i reklamy)

Wsparcie w konstruowaniu procedur zwrotów i reklamacji, zapewniających realizację praw konsumentów, w sposób zabezpieczający interesy przedsiębiorcy

Bieżące wsparcie w komunikacji z konsumentami w sprawach spornych

Wsparcie w ramach postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz lokalnymi Rzecznikami Praw Konsumentów

Wsparcie w implementacji nowych wymogów prawa konsumenckiego – m.in. dyrektywy Omnibus. Dyrektywa Omnibus wprowadza nowe regulacje w zakresie przedstawiania promocyjnych cen, postępowania z opiniami i recenzjami konsumentów oraz szczególnych wymogów dla platform marketplace.

Wsparcie przy wdrożeniu innych unijnych regulacji wymagających zmiany stosowanych regulaminów, procesów związanych z obsługą klienta oraz treści na stronie internetowej.

Zrealizowane projekty

Odpowiedzialny partner

Aktualności

Publikacja | Prawo konsumenckie

Klauzule abuzywne a rolnicy – ocena zmian

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Klauzule abuzywne a rolnicy – ocena zmian

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

6 głównych obowiązków wprowadzonych przez Data Act

Patryk Ćwikła

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

6 głównych obowiązków wprowadzonych przez Data Act

Patryk Ćwikła

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

4 nowe uprawnienia UOKiK, czyli nowości w prawie konsumenckim

Publikacja | Prawo konsumenckie

4 nowe uprawnienia UOKiK, czyli nowości w prawie konsumenckim

CZYTAJ WIĘCEJ