Zmieniony program Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla dużych firm w zakresie finansowania płynnościowego zatwierdzony przez KE

Finansowanie płynnościowe jest jedną z form wsparcia dla dużych przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W oparciu o decyzję Komisji Europejskiej zmianie uległy niektóre warunki udzielenia pożyczki płynnościowej, w tym:

  • termin składania wniosków o udzielenie pożyczki: do 30 września 2021 r.,
  • termin podpisywania umów pożyczki: do 31 grudnia 2021 r.,
  • wypłata pożyczki: do 31 marca 2022 r.,
  • uproszczona procedura dla beneficjentów, dla których łączna pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR dla dużych przedsiębiorstw nie przekracza 3,5 mln zł (w tym w ramach programu 1.0) oraz dla beneficjentów działających w sektorze ochrony zdrowia ubiegających się o pożyczkę w wysokości nieprzekraczającej 3 mln euro,
  • zastosowanie jednorocznej stopy procentowej WIBOR obowiązującej w dniu 10 lutego 2021 r. (możliwość zastosowania do udzielonych wcześniej pożyczek),
  • termin spłaty pożyczki: 6 lat (wcześniej 4 lata),
  • wprowadzono okres karencji w spłacie pożyczki.

 

Ostateczna treść warunków może jeszcze zostać doprecyzowana w dokumentach programowych opublikowanych przez PFR.

Program formalnie nie został jeszcze uruchomiony – konieczne jest jeszcze przyjęcie go przez Radę Ministrów w formie uchwały oraz opublikowanie dokumentów programowych przez PFR, gdzie określone będą szczegółowe warunki i zasady programu.

Ponadto przed KE trwa obecnie postępowanie dotyczące zatwierdzenia nowego programu finansowania preferencyjnego. Nowa wersja pożyczki preferencyjnej będzie obejmowała zmieniony okres szkody COVID-19 (do 31 marca 2021 r.). Dalsze szczegóły nie są jeszcze znane.

Jednocześnie w dalszym ciągu można składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla dużych przedsiębiorców w zakresie wszystkich trzech form wsparcia. Termin na złożenie wniosku upływa 31 marca 2021 r.

 

Anna Łozowska
Senior Associate | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com

Paweł Stanek
Associate | Radca prawny
pawel.stanek@olesinski.com

Anna Łozowska

Manager
Radca prawny

anna.lozowska@olesinski.com

Paweł Stanek

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.stanek@olesinski.com