Zmiany w ZUS – postępy w projekcie nowelizacji

Jedno jest pewne – w obszarze ubezpieczeń społecznych nudno w najbliższym czasie na pewno nie będzie! Ustawodawca planuje dużą nowelizację przepisów i proponuje m.in. zmiany w zasadach nabywania prawa do zasiłku, wyrównanie wysokości świadczeń za pobyt w szpitalu do 80% wynagrodzenia oraz obowiązkowe konto PUE dla wszystkich płatników.

W jednym z poprzednich newsletterów donosiliśmy o nadchodzących dużych zmianach w zakresie przepisów ZUS – projekt znajdował się wówczas na etapie prac w resorcie. Aktualnie z ministerialnego biurka trafił do Sejmu i został skierowany do I czytania w komisjach.

 

Kwarantanna jednak z zasiłkiem

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian, która pojawiła się na etapie prac w Ministerstwie, była ta pozbawiająca prawa do zasiłku chorobowego, m.in. w razie przebywania na kwarantannie, w zakładzie lecznictwa odwykowego lub poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

W projekcie ustawy opublikowanym na stronie sejmowej nie ma po tych przepisach śladu – najwyraźniej była to legislacyjna pomyłka, naprawiona przed skierowaniem do Sejmu.

 

Zliczanie okresów niezdolności do pracy

W stosunku do projektu, na etapie ministerialnym nie zmienił się za to przepis, którego wejście w życie będzie oznaczało nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy. Do jednego okresu zasiłkowego będą wliczane zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności, jak i z przerwą nie dłuższą niż 60 dni, ale niezależnie od tego, czy niezdolność jest spowodowana tą samą, czy inną chorobą.

 

Inne zmiany w ubezpieczeniach społecznych

Planowana nowelizacja jest bardzo obszerna i zakłada wiele zmian w niemal wszystkich ustawach regulujących ubezpieczenia społeczne. Pośród nowości dotykających pracodawców, planowane są m.in.:

  • podniesienie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu z 70% do 80% podstawy świadczenia,
  • od 1 stycznia 2023 roku wprowadzenie wobec każdego płatnika składek obowiązku posiadania profilu informacyjnego PUE (obecnie zwolnieni są z tego płatnicy zatrudniający mniej niż 5 pracowników),
  • wprowadzenie zasady, iż podstawy wymiaru zasiłku nie będzie się ustalać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy (obecnie podstawy nie ustala się na nowo, jeśli przerwy nie było lub była ona krótsza niż 3 miesiące) ,
  • elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1.

 

Nowelizacja miałaby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale część przepisów przewiduje początek swojego obowiązywania w innym terminie.

 

Nasi eksperci z chęcią udzielą wsparcia w zakresie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i bliżej wyjaśnią planowane zmiany. Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań:

Magdalena Maślak-Gościmińska
Senior Associate | Adwokat
magdalena.maslak@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com