...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zbliża się termin raportowania informacji o spółkach nieruchomościowych

Dla większości spółek nieruchomościowych oraz ich udziałowców koniec marca 2022 r. to termin na pierwsze raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o spółkach nieruchomościowych.

 

Termin raportowania

Dla spółki nieruchomościowej będącej podatnikiem podatku dochodowego, termin upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ta niebędąca podatnikiem podatku dochodowego, raportowanie musi wykonać do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

 

Kto raportuje?

  • spółki nieruchomościowe – podmioty inne niż osoby fizyczne (mające obowiązek sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości), których co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone w Polsce, a wartość rynkowa tych aktywów przekracza 10 000 000 zł. Ponadto osiągają co najmniej 60% przychodów  z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu nieruchomości lub przeniesienia własności, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.
  • podatnicy posiadający w takiej spółce, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

 

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć informację?

Informacje należy przekazywać Szefowi KAS, który następnie udostępnia je naczelnikom urzędów skarbowych. Powinny być składane w formie elektronicznej odpowiadającej specjalnej strukturze logicznej (w takiej formie są składane m.in. informacje o schematach podatkowych).

Zgodnie z przepisami, sposób przesyłania informacji dotyczącej spółek nieruchomościowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinien zostać określony rozporządzeniem.

Aktualnie, rozporządzenia wykonawcze do przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT w tym zakresie są w dalszym ciągu na etapie uzgodnień lub konsultacji publicznych. Jednocześnie w mediach pojawiła się ostatnio informacja, że Ministerstwo Finansów nie oczekuje informacji za 2021 r. na sformalizowanym druku, a więc wciąż nie jest jasne w jaki sposób podmioty zobowiązane powinny raportować wskazane informacje do Szefa KAS.

***

Przepisy wprowadzone z początkiem 2021 r. w dalszym ciągu budzą wątpliwości podatników, w szczególności:

  • czy obowiązek raportowania dotyczy także nierezydentów?
  • jak określić powiązania pośrednie lub wartość majątku w sposób pośredni?
  • w jakiej formie należy przedłożyć informację wobec braku struktur logicznych?

Wątpliwości te będziemy częściowo omawiać na naszym blogu Co w Prawie Piszczy.

 

Anna Łozowska
Senior Associate | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com

Wojciech Niedźwiedzki
Manager | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com