Wynagrodzenie minimalne w 2023 r. wyższe niż zapowiadano! O czym należy pamiętać?

We wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Pensja minimalna będzie wyższa, niż przewidywał to pierwotny projekt rozporządzenia, o którym pisaliśmy w sierpniowym wydaniu newslettera. Ile ostatecznie będzie wynosić wynagrodzenie minimalne w 2023 roku? 

 

Jakie stawki proponuje rząd?  

Rozporządzenie przewiduje następujące wysokości: 

  •  minimalnego wynagrodzenie za pracę: 
  • od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3490 zł, 
  • od 1 lipca 2023 r. w kwocie 3600 zł; 
  • minimalnej stawki godzinowej: 
  • od 1 stycznia 2023 r.  w kwocie 22,80 zł, 
  • od 1 lipca 2023 r. w kwocie 23,50 zł. 

 

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w styczniu przyszłego roku będzie wyższe o 15,9 % w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek, a od lipca wyższe niż obecnie aż o 19,6%.  

Dwukrotna zmiana stawki minimalnej jest wynikiem prognozowanej na przyszły rok inflacji. Zgodnie z ustawą1, gdy prognozowany wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej przekracza 5%, wynagrodzenie minimalne należy podnieść w styczniu oraz lipcu. 

 

Wzrost płacy minimalnej – konsekwencje 

Przedsiębiorcy do końca roku powinni uwzględnić wzrost płacy minimalnej w budżecie i dostosować dokumentację w tym zakresie. 

Wzrost płacy minimalnej to nie tylko konieczność podwyższenia wynagrodzenia. To również wzrost obciążeń podatkowych, składkowych i wielu innych świadczeń. Przykładowo:  

  • dodatku za pracę w porze nocnej; 
  • wynagrodzenia za przestój; 
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; 
  • kwoty odpraw etc. 

 

W efekcie wielu pracodawców czeka istotny wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników, na co warto przygotować się już teraz. 

 

Katarzyna Wężyk
Senior Associate | OW Legal
katarzyna.wezyk@olesinski.com