...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Wygrana O&W w precedensowym postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości

Jest nam bardzo miło poinformować, że sukcesem zakończyło się postępowanie odwoławcze na rzecz Klienta O&W dotyczące podatku od nieruchomości od starych budynków z początku XX wieku.
 
Klient zakupił stare budynki poszpitalne, w których po dokonaniu generalnej przebudowy i dostosowaniu do aktualnych wymogów prawno-technicznych, chciał kontynuować działalność gospodarczą związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (dom opieki całodobowej).
 
Spór z organem dotyczył przede wszystkim stawki podatku od nieruchomości, jaką należało zastosować w okresie gruntownej przebudowy placówki. W sprawie pojawiła się również kwestia możliwości opodatkowania „budynku”, a w zasadzie obiektu, który w celu dostosowania do aktualnych wymogów technicznych wymagał całkowitego ściągnięcia dachu, a zatem, przez pewien czas nie spełniał definicji ustawowej budynku (nie realizował również jego standardowych funkcji).
 
Orzekający w sprawie organ pierwszej instancji chciał opodatkować budynki przez cały okres prowadzenia generalnych prac budowlanych według najwyższej możliwej stawki podatku od nieruchomości (około 22 zł/m2). Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało zasadność podnoszonych przez Spółkę reprezentowaną przez doradców Olesiński & Wspólnicy argumentów i stwierdziło, że w czasie generalnej przebudowy tej nieruchomości należało zastosować preferencyjną stawkę podatku ze względu na „zły” stan techniczny obiektów, a w okresie w którym obiekt nie posiadł dachu od budynku w ogóle nie należała się danina.
 
W skład zespołu prawników doradzających w tej sprawie weszli: Joanna Lentka – Wróbel – radca prawny, Magdalena Babiarz – doradca podatkowy oraz Tomasz Gałka – doradca podatkowy (partner).