Wygrana OW Tax przed WSA w sprawie dofinansowania z FGŚP w ramach działalności w SSE

hero-photo

Zespół OW Tax wygrał sprawę przed WSA w Gorzowie Wielkopolskim, która dotyczyła kwalifikacji na potrzeby CIT dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymanego przez przedsiębiorcę strefowego w związku z pandemią COVID-19.

Dyrektor KIS uznał, że dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na terenie SSE stanowi przychód z działalności pozastrefowej. Natomiast zespół OW Tax bronił stanowiska, że dofinansowanie powinno zostać zakwalifikowane jako przychód strefowy.

WSA zgodził się z naszym podejściem, uznając, że:

  • utrzymywanie miejsc pracy w SSE pozostaje w ścisłym i bezpośrednim związku z wykonywaną działalnością strefową,
  • dofinansowanie nie zostało określone w treści zezwolenia, bo dotyczy zdarzenia losowego (nadzwyczajnego) – jednak nadal w sposób nierozerwalny jest związane z działalnością strefową,
  • gdyby Spółka nie prowadziła działalności strefowej, to nie wystąpiłyby koszty, których częściowego sfinansowania podjęło się Państwo w celu złagodzenia niekorzystnych skutków pandemii.

W sprawie uczestniczyli: Wojciech Fryze, Joanna Karczewska, Patryk Skalski i Magdalena Kadzikowska.