Wspólnie z CK Legal doradzaliśmy przy transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego akcji IZOBLOK S.A. na rzecz BEWI

hero-photo

Akcjonariusze IZOBLOK, wiodącego europejskiego dostawcy komponentów z polipropylenu ekspandowanego (EPP) dla przemysłu motoryzacyjnego zawarli 28 kwietnia 2021 r. umowy inwestycyjne dotyczące pośredniego nabycia większościowego pakietu akcji IZOBLOK przez BEWI, międzynarodowego dostawcę opakowań, komponentów i rozwiązań izolacyjnych, notowanego na giełdzie papierów wartościowych w Oslo.

W ramach transakcji BEWI ma pośrednio nabyć 54,21 % akcji IZOBLOK, odpowiadających 65,66 % praw głosu. Wartość transakcji to około 16,5 mln EUR. Przejęcie jest oparte o nabycie udziałów spółki celowej, do której sprzedający wniosą akcje IZOBLOK przed zakończeniem transakcji.

Po stronie CK Legal projekt prowadziła partner zarządzająca Agata Kowalska wraz z Antonim Liśkiewiczem i Joanną Toruniewską. W skład zespołu O&W prowadzonego przez Michała Bogacza  wchodzili Cyryl Szudra, Anna Czornik, Paulina Szewc, Karol Niemiec (doradztwo podatkowe) oraz Magda Wielgus-Mosur.