Kolejny sukces OW! Wspieraliśmy TASOMIX – jedną z najnowocześniejszych wytwórni pasz w Polsce – w przejęciu spółki Piast Pasze. To połączenie umożliwi zwiększenie produkcji Tasomix o ponad 400 tys. ton rocznie i tym samym umocni pozycję Tasomixu w branży pasz dla zwierząt hodowlanych.

Na powodzenie projektu miała wpływ praca ponad 60 członków naszej załogi z kilkunastu różnych specjalizacji. W ciągu ostatnich miesięcy negocjowaliśmy dokumentację przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów, uzyskaliśmy zgodę na koncentrację od UOKiK, wykonaliśmy prawne, podatkowe, nieruchomościowe oraz finansowe due diligence i doradzaliśmy Tasomix w bieżących kwestiach prawno-podatkowych związanych z transakcją.

Szczególne gratulacje należą się Rafał Olesinski, Samanta Osowska, Patricia Sharp, Dominika Mazur, Marcin Chruszczynski, Michał Bogacz, Wojciech Fryze, Konrad Misiewicz, Magdalena Kordas, Agata Ponicka, Katarzyna Łyżwa, Jerzy Róg, Jan Kunicki.