Sytuacja spowodowana pojawieniem się koronawirusa w Polsce i na świecie dla przedsiębiorców oznacza wiele zmian, a pośród nich dokładną weryfikację zawartych dotychczas umów. Kolejne trudności w wywiązywaniu się z zawartych w nich zapisach budzą ogromne obawy prowadzących działalność. Co zrobić w takiej sytuacji? Zacząć od dokładnego przyjrzenia się zapisom zawartym w umowach.

Zabezpieczenie umów w czasie pandemii to temat przewodni dzisiejszego webinarium, które poprowadzili Andrzej Łobodziński, Maciej Król i Michał Wach. Chcieliśmy przekazać przedsiębiorcom kluczowe i praktyczne wskazówki, jak powinni chronić swoje interesy, aby ustrzec się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami niezrealizowanych zobowiązań. Prowadzący skupili się na przekazaniu skutecznego „know-how”, w tym kroków jakie kolejno należy podjąć, weryfikując zobowiązania firmy.

Mamy nadzieję, że dla uczestników będzie to motywacją do zabezpieczenia kluczowych kwestii własnych biznesów w tych wyjątkowych okolicznościach.