Ważne zmiany w projekcie nowelizacji ustawy antyzatorowej

W wyniku konsultacji publicznych oraz międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy antyzatorowej[1] uległ modyfikacji. Choć nowości na pozór nie jest wiele, to są one istotne i zmieniają obraz projektu.

 

Zmiany w obowiązkach sprawozdawczych

W marcu pisaliśmy o dużych zmianach w zakresie uproszczenia i doprecyzowania obowiązków sprawozdawczych projektowanej nowelizacji.

Czerwcowy projekt przewiduje kolejne, czyli:

  • wartości świadczeń pieniężnych wyrażone w obcej walucie, dla celów sprawozdania będą przeliczane według zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę. We wcześniejszym projekcie nowelizacji wskazany był kurs walut zgodny z art. 30 ust. 2 polskiej ustawy o rachunkowości;
  • wymogi co do złożenia korekty sprawozdania (która przewidziana była już w poprzednim projekcie) zostały jasno sprecyzowane (w zestawieniu z poprzednią propozycją); na podstawie najnowszego projektu, złożenie korekty wymagane będzie, jeżeli co najmniej w jednej pozycji sprawozdania dane ulegną zmianie o min. 10%. W poprzednim projekcie do złożenia korekty wymagane było „obarczenie błędami mającymi istotny wpływ na ogólne postrzeganie praktyk płatniczych”;
  • podział transakcji w sprawozdaniu oparty zostanie na transakcjach spełnionych/otrzymanych oraz niespełnionych/nieotrzymanych w terminie. Pozwoli to na jasne określenie czasu opóźnienia, a nie samą identyfikację terminu płatności.

Obecnie projekt jest na końcowym etapie prac Komisji Prawniczej. Jako, że to jedne z ostatnich etapów prac nad projektem, bardzo prawdopodobne jest, że nowelizacja w tym, odmienionym kształcie, trafi pod obrady Sejmu.

 

Powyższe zmiany nie są jedynymi. Cały projekt ustawy, począwszy od marcowej wersji przewiduje wiele zmian, które wkrótce opiszemy szczegółowo na naszym blogu w cyklu Płynnie o zatorach płatniczych.

 

Julia Kulik
Associate | Dział prawny
julia.kulik@olesinski.com

Marta Kocińska
Associate | Dział prawny
marta.kocinska@olesinski.com

 

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw