Ustawa wdrożeniowa dla funduszy UE na lata 2021-2027 opublikowana

20 maja opublikowano ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, która dostępna jest na stronie: Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1079. Ustawa będzie następcą tzw. ustawy wdrożeniowej, która regulowała wydatkowanie środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

 

Główne założenia ustawy wdrożeniowej na lata 2021-2027

Nowa ustawa będzie  regulować warunki wypłacania środków z funduszy strukturalnych finansujących programy FENG czy FENIKS. Będzie także określać zasady wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Czytaj: FENG - następca POIR na lata 2021-2027

Czytaj: FEnIKS – wsparcie transformacji energetycznej z funduszy UE

Ustawa konkretyzuje zapisy rozporządzeń unijnych[1] oraz wciela je w życie. Podobnie jak jej poprzedniczka, nowa ustawa wdrożeniowa reguluje ramy instytucjonalne dla wdrażania funduszy UE i przepływy finansowe. Określa również zasady dotyczące procedury odwoławczej oraz kontroli i wyboru projektów.

 

Co dalej?

Zdecydowana większość przepisów wprowadzanych ustawą będzie obowiązywać po 14 dniach od jej ogłoszenia, czyli od 3 czerwca. Z niecierpliwością czekamy również na zatwierdzenie przez Komisję Europejską poszczególnych programów operacyjnych i KPO.

 

Mateusz Składanowski
Senior Consultant | Dział podatkowy
mateusz.skladanowski@olesinski.com

 

[1] W szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2021 z 24 czerwca 2021 r.