US Corporate Transparency Act – nowe obowiązki dla spółek zarejestrowanych w USA

1 stycznia 2024 r. wejdą w życie ostateczne przepisy ustawy o przejrzystości korporacyjnej (US Corporate Transparency Act – CTA). Pozwoli to stworzyć pierwszą w Stanach Zjednoczonych, kompleksową bazę danych o beneficjentach rzeczywistych .

CTA jest wdrożone w celu zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i oszustw. Przepisy będą wymagały od niektórych podmiotów amerykańskich zgłaszania informacji o ich rzeczywistych beneficjentach do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (biura Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych).

 

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Podmioty, na których spoczywa obowiązek dokonania zgłoszenia to:

  • korporacje (Inc.), LLC, spółki komandytowe lub podobne podmioty utworzone poprzez dokonanie rejestracji w dowolnym stanie USA, terytorium lub plemieniu indiańskim
  • podmioty spoza USA, które rejestrują się w celu prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym stanie USA, terytorium lub plemieniu indiańskim.

 

Kluczowe terminy

Podmioty utworzone przed 1 stycznia 2024 r. muszą dokonać zgłoszenia informacji o rzeczywistych beneficjantach do 1 stycznia 2025 r.

Podmioty utworzone po 1 stycznia 2024 r. są zobowiązane dokonać zgłoszenia w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o ich utworzeniu.

 

Kary

Umyślne nieprzestrzeganie przepisów CTA lub dostarczanie fałszywych lub nieprawdziwych informacji może skutkować dotkliwymi karami (od 500 do 10 000 dolarów za każdy dzień) i konsekwencjami prawnymi (nawet do dwóch lat pozbawienia wolności).

 

Jak możemy Państwa wesprzeć?

  •  wyjaśnimy wpływ zmian w zakresie zachowania anonimowości
  • zidentyfikujemy podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia oraz beneficjentów rzeczywistych
  • wesprzemy w  przygotowaniu i dokonaniu zgłoszenia

 

Zapraszamy do kontaktu!

Patricia Sharp

Counsel
Adwokat | OW Legal

patricia.sharp@olesinski.com

Dominic Kisielewski

US Desk Leader
Texas Licensed Attorney, J.D., LL.M.

dominic.kisielewski@olesinski.com