Terminy na zamknięcie roku obrotowego zostaną przesunięte

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zgodnie z poniedziałkowymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia przedłużającego terminy związane z zamknięciem roku obrotowego, przewidziane w ustawie o rachunkowości.

 

Najważniejsze założenia dla sektora prywatnego:

– termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności ulega przedłużeniu o 3 miesiące = wykonanie obowiązku powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego

– termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ulega przedłużeniu o 3 miesiące = wykonanie obowiązku powinno nastąpić w terminie 9 miesięcy od dnia bilansowego.

 

Dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną proponowane są krótsze terminy, wynoszące odpowiednio po 1 miesiąc więcej na realizację wskazanych obowiązków.

Powyższe zmiany miałyby zastosowanie wyłącznie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29.09.2020 r., jednak nie później niż w dniu 30.04.2021 r., o ile termin ich wykonania nie upłynął przed 31.03.2021 r.

Rozporządzenie ma zostać ogłoszone najpóźniej 30.03.2021 r. i wejdzie w życie w dniu następnym po dniu publikacji.

 

Podkreślamy też, obowiązki zostaną jedynie odsunięte w czasie, a nie całkowicie zniesione. Pozostaje zatem aktualny temat odpowiedniego przygotowania się do procesu zamknięcia roku – zachęcamy więc do zapoznania się z naszym materiałem, w którym zebraliśmy najważniejsze kwestie dotyczące tego tematu:

Pobierz materiał.

 

Paulina Szewc
Senior Associate | Radca prawny
paulina.szewc@olesinski.com