Do 30.06.2023 r. w spółkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny zostać zorganizowane zgromadzenia wspólników, aby zatwierdzić sprawozdanie finansowe i z działalności za rok 2022 oraz udzielić absolutorium członkom organów spółki.

Zatwierdzanie sprawozdań – na co zwrócić uwagę?

W związku z zeszłoroczną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, tym razem nie warto powielać wzorów dotychczasowych uchwał. Trzeba natomiast dokładnie zweryfikować wszystkie znowelizowane kwestie –  sposób obliczania kadencji, obowiązki rad nadzorczych (oceny i sprawozdania z tych ocen) czy obowiązek powołania audytora na kolejny okres.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy zamknięciu roku? Istotne kwestie prezentujemy w materiale.

E-rozwiązania podczas zwyczajnych zgromadzeń wspólników

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to także miejsce, w którym można w praktyce wykorzystać przewidziane dla spółek e-rozwiązania: w określonych w Kodeksie sytuacjach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą przeprowadzić ZZW w formie zdalnej, natomiast protokół zgromadzenia i lista obecności wspólników na zgromadzeniu mogą zostać podpisane elektronicznie.

Złożenie dokumentów do sądu rejestrowego

Ostatnim krokiem związanym z zamknięciem i zatwierdzeniem dokumentów finansowych za rok 2022 jest złożenie elektronicznego wniosku o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z konieczną dokumentacją. Dokumenty powinny zostać przesłane do Rejestru w terminie 15 dni od dnia przeprowadzenia zgromadzenia.

Dokumenty mogą zostać złożone za pośrednictwem dwóch systemów teleinformatycznych – S24 oraz Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Ze względu na niewielkie, lecz znaczące różnice techniczne w ich funkcjonowaniu, przed ostatecznym sporządzeniem wszystkich dokumentów należy sprawdzić, jakie wymagania (także w zakresie elektronicznego podpisywania dokumentów) w każdym wypadku powinny zostać spełnione.

Odpowiednio przygotowane i sprawne przeprowadzenie zgromadzenia wspólników pozwoli na terminową realizację ustawowych obowiązków.

Specjaliści OW pomagają sprostać wszystkim wymogom związanym z przeprowadzeniem ZZW, m.in. wspierając spółki w sporządzeniu niezbędnych uchwał, przeprowadzeniu zgromadzenia wspólników czy też poprzez złożenie kompletu dokumentów finansowych w wersji elektronicznej do KRS.

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com

Agata Ponicka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agata.ponicka@olesinski.com

Aleksy Zięba

Associate
OW Legal

aleksy.zieba@olesinski.com