Tarcza 5.0 – o jakie wsparcie może się ubiegać branża turystyczna?

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną, stopniowo wprowadzane są kolejne obostrzenia, w tym dla przedsiębiorców. Dla przeciwwagi, ustawodawca postanowił udzielić wsparcia ukierunkowanego na konkretny sektor – branżę turystyczną, która niewątpliwie jest w gronie najbardziej poszkodowanych w związku z COVID-19.

Dedykowana dla niej „tarcza 5.0.” obowiązuje już od 15 października 2020 r. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z branży turystycznej? Przedstawiamy najważniejsze z nich.

 

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Czy korzystanie ze zwolnienia ma sens w sytuacji, gdy – jak w większości przypadków – składki za te miesiące zostały już opłacone? Tak – w praktyce w takiej sytuacji możliwe jest otrzymanie zwrotu.

Co istotne zwolnienie będzie przysługiwało wyłącznie płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Decydujące znaczenie będzie miał tu kod przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – co z wyścigu o wsparcie może wyeliminować podmioty, dla których działalność turystyczna była działalnością „uboczną”, nie wiodącą.

Konieczne będzie także spełnienie dodatkowych kryteriów, takich jak przede wszystkim wystąpienie ustawowo określonego spadku przychodu – stosunkowo wysokiego, bo aż 75% w porównaniu z miesiącem odpowiadającym w 2019 r. miesiącowi, od którego wnioskuje się o zwolnienie.

Przed złożeniem wniosku (który może zostać złożony do 30.11.2020 r.), warto przeanalizować możliwość łączenia zwolnienia z innymi środkami pomocowymi, z których przedsiębiorca mógł korzystać w przeszłości, np. dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników.

 

Wachlarz nowych świadczeń postojowych

Pomoc została przewidziana także dla indywidualnych przedsiębiorców, w szczególności dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tu również kluczowe znaczenie ma kod przeważającej działalności przedsiębiorcy według PKD).

Tym osobom przysługiwać będzie – po spełnieniu dodatkowych warunków – świadczenie postojowe z ZUS, co do zasady w wysokości 2080 zł. Może być ono wypłacone trzykrotnie.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno świadczenie postojowe (i których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie kodu PKD, jest przewóz wycieczkowy i turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie escape roomów, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych etc.), będą mogli ubiegać się o tzw. dodatkowe świadczenie postojowe. Świadczenie dodatkowe przysługiwać będzie maksymalnie trzykrotnie i w wysokości analogicznej jak uprzednio uzyskane świadczenie postojowe.

Tu również jednym z warunków jest stosunkowo niski przychód z omawianej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – tj. niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

Pomoc dla organizatorów turystyki

Kolejne uprawnienia adresowane są do organizatorów turystyki. W szczególności mają oni możliwość ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych, które ten wpłacił na poczet imprezy turystycznej – w przypadku odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub rozwiązania tej umowy (jeśli pozostaje to w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2).

Ustawa szczegółowo reguluje procedurę, udział organizatora w pokryciu kosztów, szczegółowe warunki oraz obowiązki organizatora turystyki, a także podróżującego, pozwalające na uzyskanie wsparcia.Środki na realizację tego uprawnienia pochodzić będą ze specjalnie utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, do wyczerpania zgromadzonych w nim środków.

***

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat wskazanych powyżej form pomocy – nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu.

Katarzyna Serwatka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.serwatka@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com