Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia funduszy unijnych na perspektywę finansową 2021-2027. W ostatnich dniach widać mocne przyspieszenie w FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki), czyli programie z największymi środkami skierowanymi do przedsiębiorców.

 

Fundusze unijne na lata 2021-2027 – najważniejsze daty

17 stycznia 2023 – opublikowanie Szczegółowego Opisu Priorytetów programu (jego uszczegółowienia) przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

18 stycznia 2023 – pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG, na którym zatwierdzono kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów.

20 stycznia 2023 – opublikowanie harmonogramu konkursów na 2023 r., który jest dostępny TUTAJ.

7 lutego 2023 – planowane ogłoszenie pierwszych konkursów w ramach I priorytetu – Wsparcie dla przedsiębiorstw – który potocznie nazywany jest ścieżką SMART.

Do rozdysponowania będzie w sumie ponad 5 mld zł. Z tych środków przedsiębiorcy będą mogli sfinansować przede wszystkim prace badawcze (B+R). Projekty będą mogły mieć jednak charakter modułowy. W ramach jednego przedsięwzięcia, poza obowiązkowym modułem B+R (ewentualnie, w przypadku MŚP, modułem dotyczącym wdrożenia wyników badań), będzie można sfinansować również działania dotyczące cyfryzacji przedsiębiorstwa, infrastruktury koniecznej przy B+R czy zazieleniania przedsiębiorstw (np. inwestycji w OZE).

21 lutego do 12 kwietnia 2023 – czas na zgłaszanie projektów.

Ogłoszenie kolejnych konkursów w I priorytecie planowane jest na 30 marca. Środki rozdzielane będą przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (duzi przedsiębiorcy) lub Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (MŚP).

Szerzej o FENGu pisaliśmy na naszym blogu: FENG – 10 mld euro dla przedsiębiorców.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z możliwościami pozyskania funduszy europejskich, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.