Finalizacji dobiegła transakcja sprzedaży pakietu kontrolnego akcji naszego wieloletniego klienta IZOBLOK S.A., wiodącego europejskiego dostawcy komponentów z polipropylenu ekspandowanego (EPP) dla przemysłu motoryzacyjnego na rzecz BEWI ASA, międzynarodowego dostawcy opakowań, komponentów i rozwiązań izolacyjnych notowanego na GPW w Oslo.

W środę 7 lipca BEWI nabyło pośrednio 54,21 proc. akcji IZOBLOK, dających 65,66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Nabycie akcji nastąpiło poprzez kupno 100 proc. udziałów w spółce, która posiada akcje IZOBLOK, za łączną cenę około 16,5 mln euro.

To wielki sukces, zarówno dla Akcjonariuszy IZOBLOK, którym serdecznie gratulujemy, jak i całego zespołu doradców, którzy dzięki profesjonalnej, partnerskiej współpracy mogli z powodzeniem przeprowadzić tak złożony i wieloetapowy projekt.

Z naszej strony wsparcia transakcyjnego i podatkowego IZOBLOK S.A. udzielił zespół pod przewodnictwem Michała Bogacza, w którego skład weszli: Cyryl Szudra, Anna Czornik, Paulina Szewc, Magda Wielgus-Mosur, Paweł Bury, Paweł Stanek, Katarzyna Chmielewska oraz Tomasz Gałka i Karol Niemiec (doradztwo podatkowe). Projekt prowadziliśmy we współpracy z zespołem ekspertów z CK Legal: Agatą Kowalską wraz z Antonim Liśkiewiczem, Joanną Toruniewską i Wojciechem Chabasiewiczem oraz z PWC z Mateuszem Sadowskim na czele. To była przyjemność!

Dziękujemy Klientowi za zaufanie i życzymy dalszych sukcesów.