Specjaliści IT z Białorusi mogą już zakładać jednoosobowe działalności gospodarcze

W grudniu 2020 roku weszły w życie przepisy przewidujące możliwość rejestracji i prowadzenia  jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce przez specjalistów IT z Białorusi – o czym informowaliśmy w ostatnich newsletterach.

Aby jednak  skorzystanie z tej możliwości było faktycznie możliwe, konieczne było jeszcze opublikowanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wykazu programów, w których udział umożliwi skorzystanie z wspomnianych preferencji. Publikacja wykazu nastąpiła 19 stycznia 2021 r., a więc po niemal miesiącu oczekiwania i na ten moment wykaz obejmuje wyłącznie program „Poland Business Harbour”.

Tym samym więc, uczestnictwo w programie „Poland Business Harbour” (posiadanie wizy z adnotacją „Poland Business Harbour”) pozwala na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez specjalistów z branży ICT z Białorusi na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla samych specjalistów, ale również dla polskich podmiotów z branży IT, które będą mogły nawiązywać z nimi współpracę w modelu B2B (zasadniczo tańszym i bardziej elastycznym od stosunku pracy).

 

Adnotacja „Poland Business Harbour” przepustką do zarejestrowania JDG

Osoby, które posiadają już ważną wizę z adnotacją „Poland Business Harbour” mogą zatem rozpocząć procedurę zakładania własnej działalności gospodarczej na terytorium RP. Zasady jej rejestracji i prowadzenia są takie same jakie dla obywateli polskich.

Te zaś osoby, które dopiero planują relokację do Polski, powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wizę w ramach programu „Poland Business Harbour” (dodatkowym atutem w tym przypadku jest również przyspieszona procedura wizowa).

 

Pozostałe korzyści „Poland Business Harbour”

Przypominamy także, że adnotacja „Poland Business Harbour” na ważnej wizie umożliwia zatrudnienie w Polsce specjalisty IT na podstawie umowy o pracę, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Aktualnie więc proces relokacji i zatrudnienia specjalistów zza naszej wschodniej granicy (czy to na podstawie umowy o pracę, czy w modelu B2B) został znacznie uproszczony i przyśpieszony, co powinno wpłynąć pozytywnie na możliwości dalszego rozwoju polskich podmiotów z branży IT.

 

***

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie opracowania i wdrożenia optymalnego modelu współpracy ze specjalistami z Białorusi, w tym także wsparcia we wszystkich procedurach, kwestiach podatkowych, księgowych etc.

 

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Sandra Sordon-Mańka
Associate | Dział prawny
sandra.sordon-manka@olesinski.com