Sanepid kontroluje – przygotuj się!

Pomimo licznych zadań związanych z trwającą epidemią wywołaną COVID-19, Sanepid nie zaniechał przeprowadzania kontroli zakładów pracy. Inspekcja sprawdza przede wszystkim, czy pracodawcy spełniają aktualne wymogi sanitarne i zapewniają swoim pracownikom właściwe i bezpieczne warunki pracy.

Działania w tym zakresie nabrały znaczenia również ze względu na planowane zmiany przepisów związanych z COVID-19, zgodnie z którymi pomoc publiczna miałaby nie przysługiwać, jeśli przedsiębiorca naruszy ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustanowione w związku z epidemią.

 

Środki bezpieczeństwa przede wszystkim

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że Sanepid przede wszystkim zwraca uwagę na:

  • opracowanie i wdrożenie skutecznych procedur sanitarnych, zgodnych z aktualnymi wymogami i praktykami dot. stwierdzenia zakażenia COVID-19 w zakładzie pracy / biurze;
  • zapewnienie odpowiednich środków ochrony, np. maseczek czy płynów dezynfekujących (Uwaga – ważny jest również ich skład!);
  • właściwe przeorganizowanie przestrzeni wspólnych w biurach;
  • powiadomienie pracowników o ich prawach i obowiązkach związanych z sytuacją epidemiologiczną (wywieszenie odpowiednich instrukcji i komunikatów);
  • przeprowadzenie należytych szkoleń dla pracowników i właściwą ocenę ryzyka zawodowego.

 

Wspólne ryzyko – różne zasady

Należy pamiętać, że procedury i środki ostrożności powinny być wprowadzane przy uwzględnieniu specyfiki danej spółki / zakładu pracy, czyli m.in. charakteru działalności przedsiębiorcy lub stopnia narażenia pracowników na kontakt z ludźmi, np. klientami.

Konkretne działania mogą być także zróżnicowane pod względem poszczególnych grup pracowników. Inaczej może w praktyce wyglądać spełnianie wymogów sanitarno-epidemiologicznych względem pracowników administracji, a inaczej względem pracowników produkcji.

Ponadto w określonych przypadkach pracodawcy będą musieli być w bieżącym kontakcie z Sanepidem w sprawie zakażeń wśród pracowników czy przygotowania listy tych, którzy mieli styczność z zakażonymi osobami.

 

Wytyczne = kontrole

Wytyczne opracowane przez GIS dostosowują zalecenia względem konkretnych branż. Mimo że nie jest to prawo powszechnie obowiązujące, jest to jedno z najszerszych i najbliższych praktyce organów źródeł wiedzy.

Obostrzenia nabrały bardziej surowego charakteru odkąd cała Polska została objęta żółtą strefą – więcej na ten temat pisaliśmy w ostatnim alercie. Patrząc na przyrost zachorowań zakładamy, że w najbliższym czasie ilość wytycznych i obostrzeń może się zwiększać.

Warto pamiętać, że do powyższych dochodzą obowiązki, które inspektorzy sanitarni mogą nakładać na przedsiębiorców indywidualnie – w wyniku przeprowadzonej kontroli i stwierdzenia występujących nieprawidłowości.

Na bieżąco doradzamy naszym Klientom, jak zabezpieczyć sytuację przedsiębiorstwa i zorganizować swoją działalność tak, by móc sprawnie i właściwie reagować na pojawiające się zakażenia czy zapowiedź kontroli Sanepidu. Zachęcamy Państwa do udziału w nadchodzącym webinarium „COVID 19: aktualne wyzwania dla działów HR”, na którym przeanalizujemy konkretne przypadki.