Przekazywanie danych pracowników do organizacji związkowej – nowe stanowisko UODO

Związki zawodowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu zakładu pracy. Jako przedstawiciele strony pracowniczej, reprezentują jej interesy oraz współpracują z pracodawcą.

W celu prowadzenia działalności, organizacje związkowe mogą zwracać się do pracodawcy o udzielenie im niezbędnych informacji.

O tym, czy oraz w jaki sposób należy takie dane udostępniać pisaliśmy już na naszym blogu.

 

Nowe stanowisko UODO

Przepisy sformułowane są dość nieprecyzyjnie, dlatego kwestia możliwości przekazywania danych pracowników organizacji związkowej – w szczególności, jeśli stanowią one dane osobowe – niejednokrotnie budzi wątpliwości wśród pracodawców.

W ostatnio opublikowanym stanowisku UODO potwierdził, że organizacja związkowa jest uprawniona do uzyskania informacji, kto w danym okresie jest pracownikiem zakładu pracy. Dane takie udzielane mają być na potrzeby przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy.

Informacja ta jest niezbędna do prowadzenia działalności związkowej ze względu na konieczność ustalenia kręgu pracowników uprawnionych do głosowania (i wyłączenia osób współpracujących z zakładem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrudnionych).

Skoro obowiązek przeprowadzenia wyborów wynika z przepisów, to istnieje podstawa przetwarzania tych danych przez organizację związkową – jednak tylko danych niezbędnych, których zakres jest adekwatny do celu, jakim jest wybór społecznego inspektora pracy.

 

Brak miejsca na domniemania

W swoim stanowisku UODO podkreśla, że jeżeli przepisy prawa nie wskazują wprost na określone kompetencje związków zawodowych, to takiego uprawnienia nie można domniemywać. Dlatego w sytuacji, kiedy przepisy szczególne nie regulują przetwarzania określonego zakresu danych osobowych, należy stosować ogólne zasady ochrony danych osobowych – przede wszystkim kierując się zasadą minimalizacji i adekwatności i przekazując tylko niezbędne informacje.

W razie wątpliwości, czy w określonej sytuacji powinniśmy udostępnić dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie – nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

 

Katarzyna Wężyk
Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com

Katarzyna Serwatka
Senior Associate | Radca prawny
katarzyna.krukowska@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com

Katarzyna Serwatka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.serwatka@olesinski.com