...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Przedsiębiorca chroniony jak konsument – przygotuj się!

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy, które zakładają, że w wybranych obszarach pozycja niektórych przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zostanie zrównana z pozycją konsumentów.

 

Nowe przepisy przewidują objęcie przepisami o ochronie konsumentów przedsiębiorcę – osobę fizyczną, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Przedsiębiorcy ci będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie:

  • stosowania klauzul abuzywnych,
  • rękojmi za wady,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Dla podmiotów, które sprzedają produkty lub świadczą usługi na rzecz przedsiębiorców – jednoosobowych działalności gospodarczych, zmiany mogą wiązać się z koniecznością:

  • wypracowania odpowiednich mechanizmów weryfikacji, czy ich kontrahent podlega zwiększonej ochronie;
  • weryfikacji i dostosowania stosowanych przez nich wzorców umownych, np. regulaminu serwisu internetowego, procedur zwrotów i procedur reklamacyjnych.

 

Biorąc pod uwagę zbliżający się termin wejścia w życie nowej regulacji, należy już wkrótce podjąć określone kroki.

 

Magdalena Kaleta-Maniak
Manager | Adwokat
magdalena.kaleta@olesinski.com

Bartosz Kolarz
Associate | Dział prawny
bartosz.kolarz@olesinski.com