Projekt ustawy o sygnalistach budzi zastrzeżenia wśród przedsiębiorców

18 października 2021r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zwanej ustawą o sygnalistach lub ustawą whistleblowingową). Stanowi ona implementację unijnej dyrektywy nakładającej na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia odpowiednich regulacji w obszarze ochrony sygnalistów do 17 grudnia 2021r.

Projekt budzi sprzeciw wśród przedsiębiorców ze względu na zawarte w nim bardzo restrykcyjne przepisy karne i miejscami brak precyzji.

Ustawa przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności aż do 3 lat m.in. za:

  • brak ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń,
  • utrudnianie dokonywania zgłoszeń,
  • działania odwetowe na sygnaliście,
  • za zgłoszenie lub ujawnienie publiczne nieprawdziwych informacji.

Postanowienia tak zredagowane poddają w wątpliwość sens całej regulacji i jej, z założenia, ochronny charakter.


Czy polski biznes jest przygotowany na wdrożenie dyrektywy?

Ustawodawca z pewnością nie ułatwia zadania podmiotom zobowiązanym, dla których wdrożenie odpowiednich procedur na czas może stanowić nie lada wyzwanie.

Przedsiębiorcy zatrudniający ponad 250 pracowników (uwzględniając też – przy obecnym brzmieniu projektu – pracowników tymczasowych) zobowiązani będą do posiadania odpowiednich kanałów zgłaszania naruszeń już w dniu wejścia w życie ustawy, tj. po upływie krótkiego, zaledwie 14-dniowego vacatio legis.

Należy się spodziewać, iż ustawodawca będzie chciał uchwalić przepisy w terminie nałożonym dyrektywą tj. najpóźniej do 17 grudnia 2021 r.

Optymistycznie zakładając rozpoczęcie działań jeszcze na podstawie projektu przedsiębiorcy mają jedynie 2 miesiące na podjęcie odpowiednich kroków w celu wprowadzenia zgodnych z ustawą regulacji wewnętrznych.

Przed ich wprowadzeniem muszą zostać skonsultowane z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.

W przypadku pytań o wdrożenie systemu ochrony sygnalistów w firmie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

 

Tomasz Wróblewski
Senior Manager | Adwokat
tomasz.wroblewski@olesinski.com

Elżbieta Schulz
Associate | Dział prawny
elzbieta.schulz@olesinski.com

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat | OW Legal

tomasz.wroblewski@olesinski.com

Elżbieta Schulz

Senior Associate
OW Legal

elzbieta.schulz@olesinski.com