Pracownicy zatrudnieni u zagranicznych przedsiębiorców w świetle Polskiego Ładu

Podatnicy świadczący pracę w Polsce, na podstawie umowy o pracę z podmiotem zagranicznym, który nie posiada przedstawicielstwa ani oddziału w Polsce, są w szczególnej sytuacji. Dlaczego?

Przede wszystkim rozliczają się oni z urzędem skarbowym samodzielnie – tj. bez pośrednictwa płatnika – pracodawcy. Muszą więc m.in. samodzielnie obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu.

Ponadto bardzo często – na mocy porozumienia z pracodawcą – samodzielnie rozliczają oni również składki na ubezpieczenie społeczne (formalnie płatnikiem jest zagraniczny pracodawca, ale jego obowiązki może przejąć pracownik).

 

A jak na ich sytuację wpływa Polski Ład?

Okazuje się, że i tu są różnice w stosunku do pracowników zatrudnionych w „krajowych” podmiotach.

 

Brak obowiązku / możliwości „podwójnego” obliczania zaliczek

Ponieważ w przypadku takich pracowników pracodawca zagraniczny nie pełni funkcji płatnika podatku (brak płatnika w ogóle) – nie znajduje do nich zastosowania (i to bez względu na wysokość przychodów) nowe rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r., dotyczące przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy. Adresatem rozporządzenia nie są bowiem podatnicy, ale właśnie płatnicy (pracodawcy / zleceniodawcy) którzy obliczają i odprowadzają zaliczki na podatek w ich imieniu.

Tacy pracownicy od stycznia stosują więc wyłącznie nowe przepisy, wprowadzone Polskim Ładem (a więc część z nich otrzyma w pierwszych miesiącach 2022 roku niższe wynagrodzenie niż w roku 2021).

 

Brak możliwości stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek

Co ważne, nie jest to jedyny przypadek, w którym sytuacja pracowników zagranicznego podmiotu różni się od pracowników zatrudnionych w podmiotach „krajowych”. Nie mogą oni również stosować miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek i kwotę wolną (30 tys. PLN) uwzględnią dopiero w rozliczeniu rocznym.

Oczywiście w poprzednich latach, gdy kwota wolna od podatku była bardzo niska, nie miało to większego, praktycznego znaczenia, jednak po wejściu w życie Polskiego Ładu brak możliwości jej uwzględniania w rozliczeniach miesięcznych może być już istotnym obciążeniem.

W pozostałym zakresie pracowników zatrudnionych w zagranicznych podmiotach obowiązują zasadniczo takie same zasady, jak pracowników „krajowych” (np. mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej etc.).

 

Czy tak miało być?

Niekoniecznie. Trudno znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla różnicowania zasad w zakresie kalkulacji zaliczek na podatek pracowników tylko w zależności od tego, czy podmiotem ich zatrudniającym jest przedsiębiorca krajowy, czy zagraniczny.

Wygląda więc na to, że jest to po prostu kolejna niezamierzona luka w Polskim Ładzie. Biorąc jednak pod uwagę, że grupa pracowników zatrudnionych bezpośrednio w zagranicznych podmiotach nie jest bardzo liczna – raczej wątpliwe, czy i w tym przypadku pojawi się „łatka”.

 

Katarzyna Łozińska
Senior Associate | Adwokat
katarzyna.lozinska@olesinski.com

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com