Od najbliższego piątku (1 października) wjazd na teren Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej może następować jedynie na podstawie ważnego paszportu. Krajowy dowód osobisty mieszkańców państw Unii Europejskiej nie będzie już stanowił dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy z Wielką Brytanią.

 

Nowe zasady przekraczania granicy Wielkiej Brytanii

Istnieją jednak wyjątki od powyższej zasady w stosunku do:

 • osób, które uzyskały status osiedleńca lub status wstępnego osiedlenia (pre-settled status) w ramach Systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme);
 • osób, które złożyły wniosek o przyznanie ww. statusów w ramach EU Settlement Scheme w terminie do 30 czerwca 2021 roku, ale nie otrzymały jeszcze decyzji;
 • osób, które posiadają zezwolenie na pobyt w celu połączenia się z rodziną (EU Settlement Scheme family permit);
 • osób, które otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit);
 • osób, które są gośćmi Opieki Zdrowotnej S2 (S2 Healthcare Visitor);
 • osób narodowości szwajcarskiej legitymujące się specjalnym typem wizy (Service Provider from Switzerland visa).

 

Osoby zaliczające się do którejkolwiek z powyższych kategorii, co najmniej do końca 2025 roku będą uprawnione do wjazdu na teren Wielkiej Brytanii na podstawie ważnego krajowego dowodu osobistego, bez konieczności posiadania ważnego paszportu.

 

Pracownicy przygraniczni

Na szczególne zainteresowanie zasługuje kategoria osób, które otrzymały pozwolenie na pracę dla pracowników przygranicznych (Frontier Worker Permit). Do tej kategorii kwalifikują się osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • pochodzą z krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu;
 • mieszkają poza Zjednoczonym Królestwem;
 • rozpoczęły pracę w Zjednoczonym Królestwie przed 31 grudnia 2020 r.,
  dodatkowo
 • osoba ubiegająca się o pozwolenie musiała podjąć pracę na terenie UK co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy liczonych od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia pracy. W przypadku jednak niespełnienia tego warunku uzyskanie zezwolenia jest nadal możliwe, jeżeli osoba ubiegająca się o nie wykaże, że przerwy w okresie zatrudnienia spowodowane były niemożnością wykonywania pracy (np. z powodu choroby).

 

Osoby posiadające powyższe pozwolenie mogą nadal posługiwać się dowodem osobistym przy wjeździe do Anglii. Obowiązek posiadania paszportu nie ominie zaś m.in. osób podróżujących do Wielkiej Brytanii w ramach podroży służbowych.

 

Zmiany dotyczące COVID-19

Zwracamy uwagę, że od godz. 4:00 4 października 2021 r. zmienią się zasady podróży międzynarodowych do  Wielkiej Brytanii. Obecnie obowiązujący „System świateł drogowych” z listami państw: zieloną, pomarańczową i czerwoną, zostanie zastąpiony jedną czerwoną listą. Kraje spoza czerwonej listy uznawane są za bezpieczne, a  zasady wjazdu osób z tych krajów zależne są od odbycia pełnego szczepienia bądź jego braku (m.in. brak kwarantanny dla zaszczepionych).

W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną, zachęcamy do każdorazowego zapoznania się z zasadami wjazdu i pobytu na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

W przypadku pytań w zakresie legalnego powierzania pracy w Wielkiej Brytanii – zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami zespołu Global Mobility.

 

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Sandra Sordon-Mańka
Associate | Radca prawny
sandra.sordon-manka@olesinski.com