Praca zdalna – zaktualizowany projekt zmian. Do ich wejścia w życie jeszcze długa droga

W dalszym ciągu trwa etap konsultacji społecznych nowych przepisów zmieniających Kodeks Pracy poprzez wprowadzenie jednolitego pojęcia pracy zdalnej w miejsce dotychczasowej telepracy. W parlamencie działań nad nowymi przepisami jeszcze nie rozpoczęto.

Pierwszy projekt nowelizacji poznaliśmy już we wrześniu 2020 r. i komentowaliśmy go w naszym newsletterze.

W ostatnich dniach uczestnikom konsultacji udostępniony został zaktualizowany projekt. Co ważne, kluczowe założenia nowych regulacji nie zmieniły się. Zaktualizowano zapisy dotyczące kilku kontrowersyjnych i najbardziej negocjowanych kwestii, m.in.:

1) Zakresu kosztów, jakie ma ponosić pracodawca

  • Doprecyzowano że pracodawca ma pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, w tym w szczególności dotyczące instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych;
  • Pracodawca będzie zobowiązany ubezpieczyć narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  • W dalszym ciągu nie wyjaśniono wątpliwości dotyczących zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za wykorzystywanie przez pracownika własnych niezbędnych do pracy narzędzi i materiałów. Ekwiwalent może zostać jednak uzgodniony ryczałtowo;
  • Co ważne, wskazano że dostarczenie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z jej wykonywaniem przez pracownika, nie stanowi przychodu podatkowego dla pracownika;

 

2) Miejsca, z którego praca zdalna ma być wykonywana – nie musi to być już miejsce zamieszkania pracownika, ale musi ono być konkretnie uzgodnione z pracodawcą – pracownik nie może elastycznie zmieniać miejsca z dnia na dzień bez uzgodnienia z pracodawcą.

 

Niestety wiele dyskutowanych kwestii budzi tak duże kontrowersje, że pomimo pewnych udogodnień wprowadzanych nową regulacją i niewątpliwego zwiększenia elastyczności – nie będzie to w dalszym ciągu dostosowanie przepisów o pracy zdalnej do obecnych realiów i faktycznych potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Ze względu na wczesny etap prac spodziewamy się dalszych zmian do projektu, a szanse na szybkie dokończenie procesu i wprowadzenie zmian w życie wydają się bardzo małe.

 

Lucyna Brayshaw
Partner | radca prawny
lucyna.brayshaw@olesinski.com