...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Praca zdalna wydłużona

W najbliższą sobotę, 5 września, wejdą w życie przepisy wydłużające możliwość polecania pracownikom pracy w formie zdalnej. Tym samym pracodawca nadal będzie miał możliwość wysłania pracownika do pracy z domu.

Na podstawie zmienionych przepisów specustawy (tzw. tarczy antykryzysowej) praca zdalna może być aktualnie stosowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu tego okresu.

 

Home office – na jakich zasadach?

Mimo formalnego wydłużenia okresu, w którym możliwe jest korzystanie z pracy zdalnej, nadal brak  szczegółowych regulacji dotyczących pracy w tym trybie.

W ostatnim czasie pojawiają się wprawdzie zapowiedzi rządu o planowanych pracach nad zmianą kodeksu pracy, by kompleksowo uregulować ten obszar. Wciąż brak jednak konkretów, kiedy to nastąpi i jaki kształt będzie miała planowana regulacja.

Jednocześnie mnożą się wątpliwości pracodawców dotyczące formy i zasad wdrażania pracy zdalnej w praktyce.

 

Praca zdalna w praktyce

Z naszych obserwacji wynika, że pracownicy mają coraz większe oczekiwania w zakresie elastyczności i możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej czy zapewnienia odpowiednich warunków jej świadczenia (sprzęt, ekwiwalenty pieniężne). Tym samym pracodawcy chcący reagować na potrzeby pracowników muszą bazować na bardzo ograniczonych regulacjach oraz praktycznych, niewynikających bezpośrednio z przepisów zasadach.

Brak szerszej regulacji oznacza niestety większe ryzyka po stronie pracodawcy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

 

Jak do pracy zdalnej mają podejść pracodawcy?

W naszej ocenie wykonywanie pracy w trybie zdalnym stanie się coraz powszechniejsze – niezależnie od rozwoju sytuacji związanej z COVID-19. W związku z tym, dobrą i coraz częściej spotykaną praktyką jest wdrożenie wewnętrznego regulaminu/polityki pracy zdalnej, w celu uzupełnienia obowiązujących przepisów.

Praca zdalna niesie ze sobą szereg zagadnień i zagrożeń, z których pracodawcy nie zawsze zdają sobie sprawę. Ich zidentyfikowanie i odpowiednie uwzględnienie w wewnętrznym dokumencie jest dodatkowym zabezpieczeniem pracodawcy przed nieprawidłowościami, m.in. w zakresie ewidencji czasu pracy, ochrony danych osobowych czy wypadków przy pracy.

Dodatkowo wdrożenie wewnętrznych zasad dotyczących home office, znacznie ułatwia zarządzanie pracą i egzekwowanie jej wykonania od pracowników, co obecnie jest dużym wyzwaniem dla pracodawców.

 

W razie potrzeby nasz zespół prawa pracy odpowie na wszystkie Państwa pytania w zakresie pracy zdalnej oraz wesprze w przygotowaniu optymalnych, dopasowanych do potrzeb organizacji rozwiązań.