...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Poprawki O&W uwzględnione w projekcie ustawy dot. cen transferowych

Doradcy O&W specjalizujący się w prawie podatkowym brali udział w konsultacjach publicznych dot. zmian w przepisach o cenach transferowych. Niedawno ukazał się raport z konsultacji z którego wynika, że Ministerstwo uwzględniło dwie zgłoszone przez nas uwagi i projekt nowelizacji zostanie w tym zakresie zmieniony.
 
Jak podkreśla jeden z twórców propozycji, konsultant Wojciech Niedźwiedzki: „Biorąc udział w konsultacjach projektów ustaw za każdym razem jesteśmy dumni, że swoją wiedzę i doświadczenie możemy wykorzystywać, aby wpływać na kształt polskiego prawa. Dzięki naszym poprawkom w ustawie dopracowane zostaną niejasne kwestie dotyczące m.in.: podpisania oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy dwóch członków zarządu uprawnionych jest łącznie do reprezentowania danego podmiotu. Zwróciliśmy również uwagę ustawodawcy na odmienny sposób kalkulacji bazy kosztowej przy metodzie koszt plus oraz metodzie marży transakcyjnej netto, dzięki czemu również zostaną one rozróżnione i  doprecyzowane”.
 
Cały raport z konsultacji znajdą Państwo tutaj.