Poland. Business Harbour i swoboda wykonywania działalności gospodarczej dla osób spoza UE

Otwarcie rynku ICT dla Białorusi

Obserwując rozwijający się rynek IT, Polska otworzyła się na specjalistów z Białorusi z branży ICT. Inicjatorem funkcjonującego programu „Poland. Business Harbour” było Ministerstwo Rozwoju, prowadzi go Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

W ramach programu „Poland. Business Harbour” działają trzy podprogramy wsparcia dla branży ICT z Białorusi, które pozwalają na uproszczoną relokację specjalistów IT na terytorium Polski:

  1. dla specjalistów IT,
  2. dla startupów,
  3. dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zakończyła się rekrutacja do pierwszego etapu podprogramu „Poland. Business Harbour – Startup Path”, jednak planowane są kolejne edycje.

Ogromną zaletą tych podprogramów jest umożliwienie (przy spełnieniu określonych przesłanek) skorzystania z uproszczonej procedury wizowej, a poszukiwanie pracy będzie możliwie już po przyjeździe do Polski  bez konieczności uzyskania uprzednio tytułu legalizującego pracę.

 

Obywatele państw spoza UE z prawem do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak Polacy

Idąc krok dalej i nie ograniczając się jedynie do obywateli Białorusi, rząd polski, w ramach dalszych ułatwień, proceduje aktualnie przepisy, które pozwolą podejmować i wykonywać cudzoziemcom objętym programem działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatelom polskim (dotychczas takie osoby – poza określonymi wyjątkami –  nie mogły w Polsce założyć np. jednoosobowej działalności gospodarczej). Przepis ten jest procedowany w ramach projektu ustawy Tarcza 6.0.

Jeśli przepisy te wejdą w życie, wówczas obywatele państw spoza Unii Europejskiej, spełniający określone warunki, będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Warunki

Uprawnienie to jest uzależnione od spełnienia przez obywateli państw trzecich warunków związanych ze statusem określonej osoby przebywającej na terytorium RP, tj. gdy będą uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców w związku z podejmowaniem i wykonywaniem działalności na terytorium Polski. Wykaz programów wsparcia zostanie określony w specjalnym obwieszczeniu – póki co nie znamy jego treści, niemiej można przypuszczać, że znajdzie się tam również funkcjonujący już program „Poland. Business Harbour”, na podstawie którego już teraz następują aktywne rekrutacje do poszczególnych podprogramów.

 

Korzyści dla branży

Oznacza to, że po uchwaleniu i wejściu w życie nowych przepisów oraz po ogłoszeniu obwieszczenia ws. wykazu programów, obywatele państw spoza UE, a więc także Białorusi, którzy będą uczestnikami programu z obwieszczenia, będą mogli w uproszczonej i przyśpieszonej formie podejmować w Polsce działalność gospodarczą.

Ponieważ współpraca w modelu B2B (np. spółka – jednoosobowa działalność gospodarcza) jest bardzo często stosowana w branży ITC, nowe regulacje mogą korzystnie wpłynąć na możliwości pozyskiwania przez polskie firmy współpracowników spoza UE.

 

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie wsparcia dotyczącego uczestnictwa w programie „Poland. Business Harbour” / pozostałych programach, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Sandra Sordon-Mańka
Associate | Dział prawny
sandra.sordon-manka@olesinski.com