Podejmujemy głos w debacie #szefieszanuj

hero-photo

Zbliża się 8 marca, dlatego tym bardziej cieszymy się, że zabierzemy głos w dyskusji i podejmiemy temat praw kobiet oraz nastawienia do nich miejscu pracy. Idea ta jest nam szczególnie bliska – Grupę O&W w 70% tworzą kobiety, które rozwijając się zawodowo, są dużą siłą napędową całej firmy.

Debata #szefieszanuj skupi się na problemie stygmatyzacji zawodu asystentki i sekretarki. Zaproszeni do dyskusji goście spróbują przekonać o szkodliwości stereotypów, jakie kobiety napotykają na swojej drodze zawodowej. Wśród uczestników debaty znajdzie się Agata Cisowska, Human Resources Director w O&W, specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym.

Potrzeba szerzenia wiedzy o budowaniu opartych o zaufanie i wzajemne wsparcie relacji pomiędzy pracownicami a pracodawcą jest dla nas istotna, dlatego dziękujemy organizatorce, p. Urszuli Rowińskiej, za zaproszenie do dyskusji

Debata odbędzie się 10 marca w godz.10:00-11:30. Szczegóły oraz zapisy na spotkanie na stronie dostępnej TUTAJ.