O&W wśród firm obsługujących najwięcej podmiotów giełdowych

Spółki giełdowe to jedne z największych podmiotów funkcjonujących w gospodarce, co wiąże się również z liczbą nałożonych na nie obowiązków formalnych i sprawozdawczych. W ostatnim roku, w związku z pandemią i niepewnym otoczeniem rynkowym, wyzwań i trudności było jeszcze więcej niż dotychczas.

Dlatego tym bardziej cieszy nas, że niezmiennie swoim zaufaniem obdarzają nas nasi wieloletni Klienci giełdowi, a do ich grona dołączają nowi.

Jednym z rezultatów tego zaufania i współpracy jest kolejne już wyróżnienie O&W w rankingu Rzeczpospolitej w zestawieniu firm, które obsługują podatkowo najwięcej spółek z GPW.

Z dumą plasujemy się w otoczeniu największych firm doradczych w Polsce. Gratulujemy naszym ekspertom, którzy są kowalami tego sukcesu i dziękujemy Klientom za wspólne projekty.

Analiza wyników rankingu wraz z eksperckim komentarzem ukazała się na łamach dziennika „Parkiet” – zachęcamy do lektury: Te kancelarie rozdają podatkowe karty.