...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

OW w gronie partnerów Open Eyes Economy Summit

hero-photo

Tegoroczna edycja Kongresu Open Eyes Economy Summit będzie poruszać tematykę związaną z wielowymiarowym pojęciem wiarygodności i jej znaczeniem w polityce, gospodarce, kulturze i społeczeństwie. Podczas OEES skierujemy oczy na wartości, które powinny kierować współczesnym światem.

W tym roku podczas OEES występujemy w roli partnera wydarzenia. We wtorek 22 listopada 2022 r. w godz. 15:00-16:30 moderatorem sesji specjalnej pt. „Prawdziwe znaczenie „S”, czyli czego nie wyczytasz w raporcie ESG” będzie Rafał Olesiński, który zaprasza do udziału w kongresie:

To właśnie „Social” w skrócie ESG ma największy i w zasadzie nieograniczony potencjał inspiracji, siły kreacji i wagi w ocenie, ale przede wszystkim rozwoju organizacji i jej otoczenia. O ile E i G są ważne, o tyle to właśnie S nie poddaje się standaryzacji i nie może być oceniany wyłącznie przez pryzmat „zgodności” albo KPI.

Nawet jeżeli możliwe jest zaprezentowanie tych elementów zgodnie z formalnymi wytycznymi, wskaźnikami, cyframi i tabelkami, to nie da się ich w ten sposób zrozumieć, a tym bardziej zgłębić. Czy warto więc odsunąć na bok formalne raportowanie i zająć się jego przedmiotem, tworząc własne standardy i wytyczać tym samym drogę innym? Czy istotą inkluzywności nie powinno być współtworzenie celów społecznych w ramach ESG przez wszystkich interesariuszy, utożsamianie się z nimi?

Proponujemy odświeżone, krytyczne i inspirujące spojrzenie na ESG, a zwłaszcza na szanse, jakie niesie obszar społeczny po to, aby ESG nie stało się kolejną procedurą kojarzącą się z korporacjami.

Prelegentami sesji specjalnej będą Rafał Baniak (Pracodawcy RP), Ewa Leśnowolska (DEI Alliance), Arkadiusz Mierzwa (Jeronimo Martins Polska), Łukasz Niewola (LUX MED), Ewa Sowińska (Innovation Squad) i Patrycja Zbytniewska (LLP), którzy wzbogacą dyskusje o swoje kompetencje i unikalne doświadczenie.

Jakie tematy zostaną poruszone?

  • Kontekst, w którym ESG nabiera znaczenia
  • Czym jest „S”, co się na nie składa, jaka jest jego relacja z otoczeniem i jaki mamy wpływ na jego współtworzenie?
  • Skąd czerpać sprawdzoną wiedzę i inspirację na temat „S”?
  • W jakim kierunku zmierza ESG?

Jako partnerzy OEES zachęcamy do udziału w całym wydarzeniu! Program i rejestracja dostępne są na stronie: www.kongres.oees.pl