W dniach 21-22 kwietnia eksperci OW Tax wzięli udział w Moore Europe Technical Tax Meeting w Brukseli.

Nasz zespół w składzie: Konrad Misiewicz, Andrzej Łobodziński, Piotr Traczyk, Joanna Karczewska i Ewa Buczek mogli wymienić się wiedzą o regulacjach obowiązujących w różnych krajach Unii Europejskiej oraz spostrzeżeniami o trendach w opodatkowaniu. Nasi specjaliści wzięli też udział w debacie w zakresie ulg i preferencji w odniesieniu do działalności B+R w różnych krajach. Drugiego dnia odbyły się praktyczne warsztaty z zakresu podatku VAT oraz cen transferowych.

W konferencji wzięli udział doradcy z całej Europy w zakresie CIT, TP, VAT i Global Mobility.