...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W na Open Eyes Economy Summit

Trzecia edycja Open Eyes Economy Summit, czyli międzynarodowego szczytu poświęconego ekonomii opartej na wartościach społecznych odbędzie się w Krakowie w dniach 20-21 listopada. Kongres gromadzi wybitne osobistości ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki. Trwające dwa dni spotkanie będzie przestrzenią do wymiany myśli i doświadczeń, którą zbuduje około 100 firm i instytucji, ponad 170 mówców z całego świata oraz 2000 gości z ponad 20 krajów.
 
Z dumą informujemy, że jednym z tegorocznych prelegentów podczas wydarzenia będzie Rafał Olesiński, partner zarządzający O&W.
 
Intelektualna koncepcja o nazwie Open Eyes Economy, której pomysłodawcami są prof. Jerzy Hausner i Mateusz Zmyślony koncentruje się na wartościach, przy czym wartości ekonomiczne są tylko jednymi z wielu. Wartości niematerialne, które dotychczas miały drugorzędne znaczenie stają się coraz bardziej istotne. U podstaw założeń ekonomii otwartych oczu leży przekonanie, że w refleksji nad gospodarką zbyt mocno skupiano się na interesach, transakcjach i pomnażaniu kapitału. Założenie wyrasta z poczucia upadku związanego z katastrofami ekologicznymi, wyczerpywaniem surowców, zmian klimatu i niepokojów społecznych, jakie wywołuje rozwarstwienie majątkowe i zderzenie kultur. Czynniki te stają się impulsem do opracowania nowej ścieżki, opartej na poszukiwaniu i wytwarzaniu wartości w obrębie struktur i organizacji. Takiej, która pomoże zachować świat w niezniszczonym stanie i go rozwijać.
 
Kongres będzie okazją do podsumowania całego roku pracy oraz podzielenia się spostrzeżeniami na temat nowej ekonomii. OEES składa się z pięciu bloków tematycznych: Firma – idea, Marka – kultura, Miasto – idea, Człowiek – praca, Ład międzynarodowy. Formuła szczytu jest odzwierciedleniem jego filozofii – jest otwarta, żywa i dynamiczna.
 
Rafał Olesiński będzie prelegentem 21 listopada podczas bloku Firma – idea: from capital-driven to human-oriented company, a temat jego sesji to „Prawo pracy – wolność czy równość?”. Do wzięcia udziału w tej części zostali zaproszeni przedstawiciele firm godnych podziwu, wzbudzających zaufanie, odpowiedzialnych i społecznie zaangażowanych, reprezentanci przedsiębiorstw, które mają ambicje zmieniać świat, uczciwie i świadomie wytwarzając prawdziwe wartości. Cieszymy się, że firma Olesiński & Wspólnicy znalazła się w tym gronie.
 
OEES odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu – bilety można nabyć tutaj.