...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowy projekt wytycznych w sprawie pomocy regionalnej

hero-photo

Od 23 lipca 2020 r. każdy zainteresowany podmiot może na stronie Komisji Europejskiej zgłaszać uwagi do projektu nowych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. Konsultacje potrwają do 30 września 2020 r.

Pomoc regionalna – dlaczego to ważne?

Pomoc regionalna to jeden z kluczowych rodzajów pomocy publicznej, przede wszystkim w krajach tzw. „nowej Unii”. Jej celem jest rozwój najmniej rozwiniętych regionów poprzez wsparcie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

W Polsce z pomocy regionalnej korzysta wiele przedsiębiorstw. Udzielana jest między innymi w formie zwolnień z podatku dochodowego w Polskiej Strefie Inwestycji i specjalnych strefach ekonomicznych, zwolnień z podatku od nieruchomości, a także dotacji z funduszy strukturalnych w ramach wybranych konkursów, czy w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.

Istota wytycznych = czego można się spodziewać?

W wytycznych określane są warunki, na jakich pomoc regionalna, która miałaby być przyznawana przedsiębiorstwom przez państwo, może być uznana przez Komisję za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Jest to zatem ważny dokument, istotny z punktu widzenia wzrostu inwestycji w Polsce – „przyciągania” inwestycji zagranicznych i rozwoju inwestycji krajowych.

Z pewnością można spodziewać się wielu uwag zarówno ze strony państw członkowskich, jak i beneficjentów pomocy. Rozumienie i stosowanie w praktyce niektórych regulacji, na przykład dotyczących jednostkowego projektu inwestycyjnego, momentu rozpoczęcia inwestycji w kontekście spełnienia efektu zachęty, zamknięcia / przeniesienia działalności czy kumulacji pomocy publicznej, nadal budzi wątpliwości.

Natomiast już w komunikacie prasowym poruszono inną bardzo ważną kwestię – przygotowanie nowych map pomocy regionalnej; to na ich podstawie określana jest maksymalna wielkość wsparcia w danym regionie. Według komunikatu: „Przyjęcie nowych wytycznych zaplanowano na początek 2021 r., aby dać państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na przygotowanie i zgłoszenie map pomocy regionalnej, które wejdą w życie w 2022 r.”

W kolejnych wpisach będziemy na bieżąco informować o postępie prac i kluczowych zmianach, które mogą mieć praktyczne znaczenie dla beneficjentów pomocy regionalnej w Polsce.