Pojawił się długo oczekiwany nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Fundacja ma ułatwić planowanie sukcesji, szczególnie w firmach rodzinnych, a także chronić przedsiębiorstwa przed sprzedażą na rzecz podmiotów trzecich.

W skrócie przedstawiamy najważniejsze założenia:

 

Podatki

 • od wypłacanych świadczeń fundacja zapłaci 15% podatek CIT;
 • fundacja będzie zwolniona podmiotowo z CIT, chyba że prowadzi działalność gospodarczą, na którą nie zezwala ustawa;
 • spółki jawne, których wspólnikiem jest fundacja rodzinna będą bez wyjątku opodatkowanie CIT;
 • beneficjent, który jest fundatorem albo należy do tzw. grupy „0” na gruncie podatku od spadków i darowizn będzie zwolniony z podatku PIT od części przychodów odpowiadającej określonej w przepisach proporcji;
 • dla pozostałych beneficjentów przewiduje się 15% podatek PIT.

 

Prawo karne

 • wprowadzone zostanie nowe przestępstwo za nieudzielenie KAS informacji znajdujących się na liście beneficjentów, spisu majtku oraz informacji o świadczeniach, zagrożone grzywną.

 

Prawo korporacyjne

 • możliwe będzie ustanowienie fundacji w drodze oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej zawartego w akcie założycielskim lub w testamencie (akt notarialny);
 • ograniczone zostanie pole prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację;
 • fundusz założycielski w wysokości co najmniej 100.000 zł;
 • podstawowym dokumentem określającym zasady działania fundacji będzie statut;
 • konieczne będzie wniesienie wpisu do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim;
 • organami fundacji będą: zarząd, zgromadzenie beneficjentów oraz rada nadzorcza (obowiązkowa w przypadku kiedy beneficjentów jest więcej niż 25);
 • w krąg beneficjentów wejdą: osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, fundator.

 

Spadki

 • ustawa wprowadzi duże zmiany w zakresie zachowku, które dotkną wszystkich zainteresowanych (odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty, wyjątkowo obniżenie zachowku).

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, co jest planowane na początek 2023 r.

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawimy w artykule na naszym blogu Co w Prawie Piszczy.

 

Anna Łozowska
Manager | Radca prawny | OW Legal
anna.lozowska@olesinski.com

Martyna Kokosińska
Senior Associate | OW Legal
martyna.kokosinska@olesinski.com