...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowelizacja KSH – rewolucja dla spółek. Jak się na nią przygotować?

hero-photo

13 października 2022 r. wchodzi w życie długo oczekiwana nowelizacja KSH, okrzyknięta już jako największa nowelizacja kodeksu spółek handlowych od 20 lat. 

Choć wydaje się, że czasu do wejścia w życie nowych przepisów jest jeszcze sporo – nic bardziej mylnego.  

Najbliższe 5 miesięcy spółki kapitałowe powinny wykorzystać na przygotowania. Szczególnie istotne jest to w spółkach akcyjnych, w przypadku których przepisy będą obowiązywać automatycznie (niektóre z nich będzie można co najwyżej wyłączyć).   

Aby Państwu pomóc w tych przygotowaniach zapraszamy na webinarium: Nowelizacja KSH – rewolucja dla spółek. Jak się na nią przygotować?

Data: 18 maja, godz. 12:30-14:00

Rejestracja >>

 

Blok I  – Podstawowe zmiany w funkcjonowaniu organów spółek 

 • obowiązkowe protokołowanie uchwał zarządu w Sp. z o.o, 
 • nowe zasady protokołowania uchwał Zarządu i RN w S.A. 
 • obowiązek udostępniania właścicielom dokumentów dot. zamknięcia roku obrotowego (szczegółowe doprecyzowanie regulacji) ; 
 • rozstrzygnięcie sporu jak liczyć kadencję i mandat przy powołaniu organów;  
 • Business Judgement Rule przy odpowiedzialności Zarządu (co zmienia w praktyce); 
 • rozszerzenie katalogu przestępstw uniemożliwiających powołanie do organu czy pełnienie funkcji likwidatora, prokurenta  

 

Blok II – Rada Nadzorcza po nowemu  

 • możliwość żądania przez RN rozbudowanych informacji od Zarządu, pracowników/współpracowników Spółki, w tym także zleceniobiorców czy dostawców Spółki; 
 • obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 
 • uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniu RN;  
 • organizacja prac RN – nowa częstotliwość posiedzeń RN oraz organizacja pracy RN (w tym jej komitetów); 
 • możliwość powołania przez RN doradcy w celu weryfikacji działalności Spółki/Zarządu; 
 • odpowiedzialność karna pracowników, Zarządu, ale i dostawców usług/towarów za brak współpracy z RN i doradcami powołanymi przez RN 

 

Blok III – dodatkowe uprawnienia RN w spółkach akcyjnych  

 • konieczność informowania RN o uchwałach podjętych przez Zarząd oraz przedstawiania na bieżąco rozbudowanej informacji dotyczącej działalności Spółki, jej rozwoju, podejmowanych inwestycji etc.; 
 • obowiązkowa zgoda RN na niektóre transakcje z podmiotami powiązanymi – zasady i procedura

Rejestracja >>