Nowe formularze TPR za 2021 r. już dostępne

Od 28 września weszły w życie nowe interaktywne formularze TPR dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, odpowiednie dla informacji składanych za 2021 r.

Warto jednak pamiętać, że zgodnie z zapowiedziami MF dla transakcji dokonywanych w 2022 roku będą obowiązywać inne formularze (odpowiednio znowelizowane do procedowanych obecnie przepisów).

Jakie zmiany wprowadzono w formularzu?

Główne zmiany w formularzu dotyczą kwestii technicznych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w 2021 roku, w szczególności:

  • rodzaju podmiotu, który składa informację o cenach transferowych lub dla którego jest składana informacja (podmiot z NIP, podmiot zagraniczny, osoba fizyczna z NIP, osoba fizyczna z numerem pesel),
  • ograniczonego zakresu informacji o cenach transferowych, który tyczy się braku konieczności wypełniania informacji na temat analiz cen transferowych za rok 2021 dla transakcji dokonywanych przez małych lub mikroprzedsiębiorców,
  • doprecyzowania informacji raportowanych dla transakcji finansowych korzystających ze zwolnienia safe harbour. Wprowadzono obowiązek przekazania dodatkowych informacji finansowych takich jak wartość transakcji, kwota kapitału i odsetek naliczonych oraz zapłaconych, waluta czy wartość zadłużenia.

 

Sposób wysłania TPR oraz organ, do którego należy składać informację TPR nie ulegają zmianom.

Aby prawidłowo wypełnić obowiązki w zakresie cen transferowych za rok 2021 należy skorzystać z nowej wersji formularza TPR w wersji czwartej [TPR(4)].

 

Piotr Traczyk
Manager | OW Tax
piotr.traczyk@olesinski.com

Barbara Gozdek
Consultant | OW Tax
barbara.gozdek@olesinski.com