Naruszenie przepisów ustawy AML – 2,95 mln zł kary dla STS S.A.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej nałożył na największą w Polsce spółkę bukmacherską STS S.A. prawie 3 mln zł kary za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Przestępstwo finansowe

Straty finansowe STS mogą być jeszcze wyższe, ponieważ na kontach spółki zablokowana pozostaje kwota 9,2 mln zł, jako środki mogące pochodzić z przestępstwa. Sprawa jest pokłosiem wyprowadzenia pieniędzy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez kasjerkę, której mąż grał nimi w firmie STS. Zarówno kasjerka, jak i jej mąż zostali skazani za popełnienie przestępstwa.

Jak można przeczytać w „Parkiecie”, postępowanie karne zostało również wszczęte przeciwko byłemu managerowi STS w związku z niezgłoszeniem podejrzanych transakcji.

STS wskazuje, że dochowała wszelkich procedur wymaganych przez prawo i wykorzysta wszelkie przysługujące jej środki odwoławcze w związku z decyzją GIIF.

 

Obowiązki ustawy AML

Pomimo kar nakładanych przez GIIF, wiele instytucji obowiązanych nie wdrożyło jeszcze odpowiednich procedur AML oraz nie realizuje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Co istotne, wiele firm nie ma nawet świadomości, że mogą być instytucją obowiązaną na gruncie AML. Warto to zweryfikować i wdrożyć odpowiednie procedury, co może pomóc w uniknięciu kar.

 

Justyna Papież
Senior Associate | Adwokat
justyna.papiez@olesinski.com