Mniej spółek będzie składać raport niefinansowy za rok 2025

UE zmodyfikowała progi wielkości spółek podlegających raportowaniu. Oznacza to, że raport ESG za 2025 rok przygotuje mniej podmiotów.

 

Nowe progi finansowe wielkości przedsiębiorstw

Zmiana kryteriów finansowych pojawiła się we wszystkich grupach podmiotów, również dla MŚP. Jednak z uwagi na terminy wejścia w życia obowiązków z dyrektywy CSR, na ten moment dla spółek największe znaczenie mają nowe progi ustalone dla dużych przedsiębiorstw. To właśnie one zostały zobowiązane do raportowania najwcześniej, czyli:

  • za 2024 r. – duże jednostki giełdowe zatrudniające ponad 500 pracowników;
  • za 2025 r. – pozostałe duże przedsiębiorstwa.

Jeżeli chodzi o wprowadzone zmiany dla drugiej z wymienionych podgrup, to taka sama pozostaje średnioroczna liczba zatrudnionych, którą utrzymano na poziomie 250. Zmieniły się:

  • suma bilansowa – 25 mln euro (było 20);
  • przychody ze sprzedaży – 50 mln euro (było 40).

Przypomnijmy, że obowiązek raportowania niefinansowego ma podmiot przekraczający minimum 2 z 3 powyższych kryteriów.

 

Czy zmiany już obowiązują?

Nowe kryteria zawarto w dyrektywie delegowanej Komisji Europejskiej, która stanowi nowelizację dyrektywy o sprawozdaniach finansowych. Dyrektywa ta została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, jednak w Polsce zmodyfikowane kryteria będą obowiązywać dopiero gdy dojdzie do wdrożenia unijnych przepisów do polskiego prawa. Ma to nastąpić do 24 grudnia 2024 r., przy czym nowe progi odnoszą się do lat obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 r. lub później.

Czy oznacza to, że ci przedsiębiorcy, dla których terminy uległy przesunięciu mogą odłożyć w czasie działania w kierunku raportowania? Niekoniecznie. Przygotowanie raportu niefinansowego może przynieść firmie wiele korzyści, dlatego warto to zrobić nawet, gdy nie ma takiego prawnego obowiązku.

 

Raportowanie niefinansowe bez obowiązku

Opracowanie raportu niefinansowego mimo braku obowiązku może wyróżnić daną firmę na tle konkurencji. Coraz więcej konsumentów, zwłaszcza ci młodsi z pokolenia Z, chce kupować od marek, które postrzegają jako etyczne[1]. Możliwość wglądu w raport niefinansowy może skłonić ich do zakupu i pozytywnie wpłynąć na budowanie relacji z firmą.

Przygotowując raport niefinansowy trzeba zbadać wiele procesów w firmie, określić obszary do poprawy i plan jej wdrożenia. Dzięki tym działaniom firma może zyskać wzrost produktywności, stabilność zatrudnienia czy ograniczenie kosztów związanych z compliance (dzięki wprowadzeniu odpowiednich procedur).

A gdy przyjdzie czas obowiązkowego przygotowania raportu niefinansowego, dzięki zebranym materiałom i zdobytemu doświadczeniu cały proces przebiegnie szybciej i łatwiej.

 

Więcej na temat ESG i raportowaniem niefinansowym piszemy na naszej raportowanie-niefinansowe.pl. Zachęcamy do jej odwiedzenia. A jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zaplanowaniu skutecznej procedury raportowania niefinansowego czy stworzeniu strategii ESG, zachęcamy do kontaktu.

 


[1] https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat | OW Legal

tomasz.wroblewski@olesinski.com

Elżbieta Schulz

Senior Associate
OW Legal

elzbieta.schulz@olesinski.com