...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Minimalny podatek (przychodowy) – kolejna odsłona Polskiego Ładu

W projekcie Polskiego Ładu przyjętym przez Radę Ministrów i skierowanym 8 września do Sejmu nie zabrakło niespodzianek. Dodano do niego bowiem kolejne regulacje, nie przedstawione we wcześniejszej wersji dokumentu. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie nowej formuły opodatkowania podatkiem CIT – tzw. minimalnego podatku kalkulowanego m.in. od przychodu.

 

Kogo dotknie nowy minimalny podatek?

Nowy podatek będzie dotyczył wszystkich rezydentów podatkowych w Polsce, w tym podatkowe grupy kapitałowe. Obejmie także nierezydentów, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

 

Kiedy nowy podatek będzie należny?

Jeśli spółka:

 • poniesie stratę z działalności operacyjnej (tj. poza zyskami kapitałowymi)
  albo
 • osiągnie rentowność (w przychodach operacyjnych) w wysokości nie większej niż 1%

to w takiej sytuacji podatek minimalny będzie należny i wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

 

Co stanowi podstawę opodatkowania minimalnym podatkiem?

Podstawę tę stanowi suma:

 • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów operacyjnych

oraz

 • wydatków pasywnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, tj.:
  1. kosztów finansowania dłużnego przekraczających limity ustawowe (PLN 3 MLN / 30% podatkowej EBITDA)
  2. wydatków na usługi niematerialne oraz opłat licencyjnych, przekraczających limity ustawowe (PLN 3 MLN / 5% podatkowej EBITDA)

oraz

 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej
  w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.

 

Rozliczenie podatku

Projekt zakłada, że kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku, podatnik będzie mógł odliczyć od „standardowego” CIT (kalkulowanego od dochodu podatkowego).

 

Kogo nie będzie dotyczył minimalny podatek przychodowy?

Podatkiem w projekcie nie objęto:

 • nowych firm,
 • przedsiębiorstw finansowych,
 • podatników, którzy osiągnęli przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 • „prostych” struktur właścicielskich.

***

Planowane zmiany mogą mieć ogromny wpływ na wysokość opodatkowania podmiotów gospodarczych w Polsce i spotkały się z szeroką krytyką przedsiębiorców. Z pewnością czeka nas jeszcze wiele odsłon Polskiego Ładu i przewidzianego w nim nowego podatku minimalnego.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami założeń projektowanego podatku, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Manager | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Martyna Górecka
Consultant | Dział podatkowy
martyna.gorecka@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Doradca podatkowy, Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com