Małe elektrownie wiatrowe zwolnione z pozwolenia na budowę – projekt zmian

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt zmian, które mają ułatwić inwestorom budowę małych wiatraków.

 

Nowy rodzaj obiektu budowlanego wymagający tylko zgłoszenia

Projekt nowelizacji zwalnia części budowlane elektrowni wiatrowych (maszt, fundamenty), których wysokość całkowita mieści się w przedziale od 3 do 12 m, z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – wymagane będzie jedynie zgłoszenie.

Aby zminimalizować ryzyko oddziaływania inwestycji na tereny sąsiednie, inwestor będzie musiał zlokalizować ją w taki sposób, aby odległość elektrowni od granicy działki była nie niższa niż jej całkowita wysokość.

Inwestor, przed dokonaniem zgłoszenia, zobowiązany będzie do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego i rysunku sytuacyjnego zgodnie z przepisami prawa. Przed przystąpieniem do budowy powinien również sporządzić projekt techniczny i powołać kierownika budowy.

 

Nowy rodzaj obiektu budowlanego niewymagający pozwolenia ani zgłoszenia

Części budowlane elektrowni wiatrowych, których całkowita wysokość nie przekracza 3 m, będą zwolnione z konieczności uzyskania zarówno pozwolenia na budowę, jak i dokonania zgłoszenia.

Podobnie jak w przypadku elektrowni realizowanych na zgłoszeniu, odległość tych inwestycji od granicy działki nie będzie mogła być niższa niż jej całkowita wysokość.

 

Podsumowanie

Zgodnie z zamysłem projektodawców, nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Kierunek zmian należy ocenić pozytywnie, wpisuje się on w proces odformalizowania procesu budowlanego. Nowe przepisy mają też zachęcić inwestorów do inwestowania w odnawialne źródła energii – są więc kolejnym krokiem w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.