...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

KSeF – nowy termin, istotne zmiany

Krajowy System e-Faktur odroczony – w minionym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało, że przeprowadzone konsultacje publiczne przyniosły istotne zmiany w projekcie przepisów. Proponowane modyfikacje uwzględniają postulaty ekspertów – zwłaszcza organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury.

 

Nowy termin obowiązywania KSeF

Resort finansów przychylił się do apeli przedsiębiorców, którzy informowali o kosztach i trudnościach we wdrożeniu obowiązkowego KSeF. Wejście w życie przepisów zostało przesunięte o pół roku – z 1 stycznia na 1 lipca 2024 r. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT oraz wykonujący usługi/dostawy zwolnione z VAT będą musieli korzystać z platformy e-Faktur od 1 stycznia 2025 r.

Konsekwentnie, pozostałe planowane zmiany (m.in. traktowanie paragonów z NIP do 450 zł jako faktur uproszczonych) również zaczną obowiązywać o 6 miesięcy później niż pierwotnie zakładano.

 

Wyłączenia z KSeF

Kolejną kluczową zmianą odciążającą biznes (zwłaszcza branżę e-commerce) jest wyłączenie z zakresu obligatoryjnego stosowania systemu e-Faktur niektórych rodzajów dokumentów, tj.:

  • faktur konsumenckich (B2C),
  • biletów za transport spełniających funkcję faktur,
  • paragonów za płatne autostrady.

Korzystanie z platformy KSeF będzie więc obowiązkowe tylko w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami.

 

Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone

W toku konsultacji publicznych Ministerstwo Finansów zdecydowało, że do 31 grudnia 2024 r. podatnicy będą mogli wystawiać faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone w dotychczasowej formie. Nie będą one musiały być przekazywane do KSeF.

 

Awaria po stronie podatnika

W odpowiedzi na liczne obawy przedsiębiorców o możliwe awarie ich własnych systemów IT i ewentualne konsekwencje takich zdarzeń, w nowych przepisach przewidziana zostanie odpowiednia procedura. W takich okolicznościach podatnik będzie miał możliwość wystawienia faktury poza KSeF (offline), z zastrzeżeniem, że dostarczy ją do KSeF następnego dnia.

 

Opóźnienie i indywidualizacja sankcji

Wreszcie, resort finansów zapowiedział odroczenie stosowania sankcji za niekorzystanie z KSeF, a także ich miarkowanie proporcjonalnie do wykroczenia. Pierwsze kary będą nakładane dopiero pół roku po wejściu w życie obowiązku wystawiania ustrukturyzowanych e-faktur – tj. od 1 stycznia 2025 r.

 

Zapowiedzi krzepiące, ale mobilizacja niezbędna

Choć ogłoszone zmiany są dobrym sygnałem dla podatników, to perspektywa podjęcia przez nich szeregu działań koniecznych do wdrożenia KSeF jest nieuchronna. Trzeba wziąć pod uwagę czasochłonność tych procesów. Warto zatem śledzić proces legislacyjny i bez zwłoki podjąć prace przygotowawcze, szczególnie w dużych organizacjach o złożonych systemach fakturowo-księgowych.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, aktualny projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczący obowiązkowego wystawiania e-Faktur pojawi się na przełomie lutego i marca. Opublikowana zostanie także zmodyfikowana wersja schematu faktury ustrukturyzowanej.