Miło nam poinformować o korzystnej interpretacji indywidualnej, jaką udało nam się uzyskać. Dotyczy ona zakwalifikowania korekty rentowności zmniejszającej bądź zwiększającej przychody, jako elementu kształtującego dochód z działalności zwolnionej. Autorami pomyślnego wniosku byli Tomasz Gałka, Karol Niemiec i Maciej Kulczyński.

Interpretacja ta jest w pewnym sensie przełomowa, biorąc pod uwagę dotychczasową linię interpretacyjną (a także niektóre stanowiska sądów, w tym NSA, dotyczące tego zagadnienia), zgodnie z którą płatności otrzymywane w ramach korekty rentowności nie powinny być kwalifikowane do działalności zwolnionej, a tym samym powinny podlegać opodatkowaniu.

Opisywana sprawa dotyczy producenta kontraktowego z branży motoryzacyjnej  ponoszącego ograniczone ryzyko gospodarcze. Producent prowadzi działalność na terenie SSE, w ramach której produkuje i sprzedaje wyroby gotowe do podmiotów z grupy.

W przypadku wystąpienia odchylenia rzeczywistych kosztów produkcyjnych od kosztów planowanych, podmiot z grupy ponoszący pełne ryzyko gospodarcze jest odpowiedzialny za wyrównanie rentowności Spółki do założonego poziomu, który strony uznają za rynkowy.

We wniosku pytaliśmy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy tego typu korekta powinna być kwalifikowana do działalności strefowej tj. zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Organ potwierdził nasze stanowisko, że korekta dokonywana w opisywanym stanie faktycznym spełnia przesłanki korekty TP z art. 11e ustawy o CIT. Potwierdził także, że korekta powinna odpowiednio zmniejszać lub zwiększać przychody z działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Interpretacja trafnie usuwa wszelkie wątpliwości, wskazując iż wyrównanie rentowności następuje w ścisłym związku z działalnością produkcyjną i nie stanowi odrębnej transakcji.

Mamy nadzieję, że powyższe stanowisko nie będzie odosobnione i znajdzie odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych.

Szczegóły interpretacji:

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=617940&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc