Konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego systemu Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ma to nastąpić w formie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, która zastąpi obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne.

Magdalena Kaleta-Maniak oraz Bartosz Kolarz aktywnie uczestniczyli we wstępnych konsultacjach projektu ustawy. Uwagi przekazane przez Ekspertów O&W dotyczyły w głównej mierze regulacji dotyczących wysyłania informacji handlowych i niezbędnych w tym celu zgód.

Zachęcamy do śledzenia dalszych losów ustawy, dostępnych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Będziemy Państwa informować o postępach prac.