Cykl konferencji regionalnych współorganizowanych ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń na rynku kapitałowym. Eksperci z Olesiński i Wspólnicy, którzy na co dzień współpracują z emitentami giełdowymi doskonale znają problemy tych spółek i zawiłości prawne, z którymi musza się mierzyć.
Najbliższa konferencja dotyczyć będzie szeroko rozumianego compliance w spółce giełdowej. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, nowe standardy GPW dot. przeciwdziałania korupcji, zmiany w politykach wynagrodzeń i programach motywacyjnych, raportowanie schematów podatkowych – to tylko niektóre z tematów, które zostaną omówione przez prelegentów.
 
Data i miejsce wydarzenia:
26.03.2019 r., godz. 10.40 – 15.20 (otwarcie konferencji: 10.55)
Hotel Mercure, pl. Dominikański 1, Wrocław.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Więcej informacji oraz strona zapisów dostępna jest tu.
 
Drugim z organizowanych przez nas wydarzeń będzie szkolenie w formie praktycznych warsztatów: „Rekomendowane przez GPW standardy zwalczania praktyk korupcyjnych i ochrony sygnalistów – jak je efektywnie wdrożyć”
 
GPW opracowała w 2018 r. rekomendacje dotyczące przeciwdziałania korupcji oraz ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW.
Podczas warsztatów w praktyczny sposób omówimy znaczenie tych rekomendacji, podejście do ich efektywnego wdrożenia oraz ryzyka wynikające z zaniechania implementacji, również w kontekście innych regulacji dotyczących compliance.
 
Podczas szkolenia poruszymy m.in. następujące zagadnienia:
– Rola compliance w spółce publicznej – aktualne tendencje praktyczne i legislacyjne, czyli czy mamy do czynienia ze wstępem do kolejnej Dobrej Praktyki?
– Zakres rekomendacji GPW i ich wpływ na działalność emitentów.
– Efektywne wdrożenie – jak praktycznie podejść do implementacji konkretnych mechanizmów (jakie polityki i regulacje należy wdrożyć w spółce giełdowej).
– Należyta staranność spółki i menedżerów – jak ją wykazać?
– Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – w jaki sposób praktycznie przygotować spółkę, aby ograniczyć ryzyka po stronie emitenta oraz kadry zarządzającej.
 
Na spotkania szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z regulacjami dotyczącymi działalności spółek publicznych, w szczególności do: członków zarządu, compliance oficerów, audytorów wewnętrznych oraz menedżerów ds. relacji inwestorskich.
 
Data i miejsce wydarzenia:
9.04.2019 r. godz. 10:00-14:30
Biuro Olesiński&Wspólnicy (Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4)
Cena za udział w szkoleniu to 790 zł netto + VAT za osobę.
 
Wszystkie informacje dostępne są tu oraz formularz zapisów: dostępne są tu