Kolejne opcje wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy wciąż zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz przedłużającym się lockdownem. Rząd przedstawił kolejne opcje wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych wprowadzonymi ograniczeniami. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

Pomoc obejmie m.in.:

  • przedłużenie na kolejne okresy niektórych znanych już opcji wsparcia,
  • rozszerzenie kręgu uprawnionych o nowe podmioty – nadal kluczowe znaczenie będzie miał kod przeważającej działalność PKD.

Przedstawiamy przegląd najbardziej interesujących rozwiązań, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

 

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń

Opcja ciesząca się największym zainteresowaniem to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2.000 zł miesięcznie / pełny etat i maksymalnie na okres 3 miesięcy (tj. łącznie maksymalnie 6.000 zł / pracownik).

Najnowsze rozporządzenie rozszerzyło katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o tę pomoc – na dofinansowanie będą mogli liczyć m.in. przedsiębiorcy prowadzący hotele, a także inne obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

By otrzymać dofinansowanie należy dodatkowo spełnić określone ustawowo warunki, w tym w szczególności odnotować spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40%.

 

2. Zwolnienie ze składek do ZUS

Kolejnym instrumentem (również dedykowanym dla przedsiębiorców z określonych branż – wg kodów PKD) – jest zwolnienie z obowiązku uiszczenia składek do ZUS:

  • za grudzień 2020 r. – w tym dla przedsiębiorców zajmujących się m.in. sprzedażą detaliczną odzieży czy obuwia i wyrobów skórzanych;
  • za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w tym dla przedsiębiorców zajmujących się m.in. prowadzeniem hoteli, restauracji, produkcją oraz dystrybucją filmów, organizacją targów, konferencji i wystaw czy pozostałym transportem lądowym pasażerskim.

Tu również konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek, takich jak spadek przychodów czy złożenie deklaracji oraz wniosków w określonych terminach.

 

3. Dodatkowo dla przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach (kluczowy przeważający kod PKD) rozporządzenie przewiduje ponowne świadczenie postojowe oraz dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (w wysokości do 5.000 zł).

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości ubiegania się o świadczenia, spełniania warunków określonych w rozporządzeniu, a także w kwestii pomocy publicznej. Co istotne, niektóre środki wsparcia stanowią pomoc publiczną w ramach sekcji 3.1. tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – dlatego konieczne będzie sprawdzenie, czy w przypadku danego przedsiębiorcy (grupy) limit pomocy nie został wyczerpany.

 

Katarzyna Serwatka
Senior Associate | Radca prawny
katarzyna.serwatka@olesinski.com

Katarzyna Wężyk
Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com

Katarzyna Serwatka

Counsel
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.serwatka@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com