Kolejna podwyżka stóp procentowych to też podwyżka odsetek podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła stopy procentowe. Ma to wpływ nie tylko na rosnące raty kredytów, ale też na wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zgodnie przepisami Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, przy czym stawka ta nie może być niższa niż 8%. RPP na ostatnim posiedzeniu ustaliła, że stopa lombardowa wyniesie 5,75%, co oznacza, że obecnie stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,5 %.

To już czwarta zmiana poziomu stawki odsetek za zwłokę w przeciągu ostatnich 3 miesięcy. Jest to o tyle nowość, że przez ponad 7 lat stawka odsetek za zwłokę utrzymywała się na stałym (najniższym) 8% poziomie.

Zmiany stawki odsetek za zwłokę w ostatnich latach prezentuje poniższa tabela:

Okres Stawka odsetek za zwłokę
9.10.2014- 08.02.2022 8%
09.02.2022 – 08.03.2022 8,5%
09.03.2022 – 06.04.2022 10%
07.04.2022 – 05.05.2022 12 %
Od 6.05.2022 13,5 %

 

Zmiana stopy lombardowej i tym samym stawki odsetek za zwłokę oznacza, że uiszczenie zaległości podatkowych względem fiskusa będzie dla podatnika znaczenie droższe niż jeszcze pół roku temu. Z wprowadzonych zmian mogą natomiast cieszyć się podatnicy, którzy wystąpili z wnioskami o zwrot nadpłaty – w przypadku przyznania im oprocentowania będzie ono wyższe.

 

Joanna Karczewska
Manager | Adwokat
joanna.karczewska@olesinski.com

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.karczewska@olesinski.com