Kolejna nowelizacja Tarczy antykryzysowej opublikowana – zmiany w dofinansowaniach

1 lipca została opublikowana kolejna nowelizacja tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Niektórych przedsiębiorców mogą w szczególności zainteresować zmiany liberalizujące warunki przyznawania pomocy w ramach dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek a zwolnienie z ZUS

Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania na tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Zgodnie z interpretacją ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczyło to nawet sytuacji, gdy pomoc odnosiła się do różnych okresów / miesięcy.

W konsekwencji w bezpiecznym scenariuszu, przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych na podstawie art. 15g / 15gg, rezygnowali z części dotyczącej składek, jeśli wcześniej korzystali ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS.

Znowelizowane przepisy wprost dopuszczają połącznie obu opcji, a więc korzystanie ze zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowania do składek pracowników w ramach art. 15g i/lub 15gg, o ile obie opcje pomocowe nie dotyczą tych samych miesięcy.

1 lipca 2021 r. to dosyć późny moment na wprowadzanie nowych zasad biorąc pod uwagę, że pobieranie dofinansowania na podstawie art. 15 g i/lub 15gg możliwe było końca czerwca 2021 r. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie przewidziane w art. 15g lub 15gg został złożony i nierozpatrzony przed dniem ogłoszenia nowelizacji, należy stosować nowe przepisy.

W praktyce zmiana może otworzyć przedsiębiorcom furtkę do ubiegania się o zwolnienie z ZUS wobec pracowników, którzy byli uprzednio objęci dofinansowaniem – w sytuacji, gdy zostaną przewidziane kolejne opcje zwolnień / za kolejne okresy.

 

Dofinansowania branżowe – kolejne nowości

Nowelizacja przewiduje dodatkowo między innymi:

  • od 23 lipca 2021 roku – możliwość dowolnego wskazywania przez Radę Ministrów – która uchwala rozporządzenia modyfikujące warunki stosowania programów pomocowych pod względem kręgu podmiotów, jakim przysługuje dana pomoc – dnia, w jakim podmiot ubiegający się pomoc powinien legitymować się konkretnym zarejestrowanym kodem działalności PKD. Będzie to mógł być na przykład dzień wejścia w życie rozporządzenia (do tej pory wykazywano kody PKD na dzień przypadający nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życia rozporządzenia);
  • wprowadzenie opcji ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników dla kolejnej branży – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty.

 

***

Z treścią nowelizacji można zapoznać się tutaj.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem porady z zakresu korzystania z rozwiązań Tarczy antykryzysowej oraz pozostałych tematów z obszaru prawa pracy, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

Katarzyna Serwatka
Senior Associate | Radca prawny
katarzyna.serwatka@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com

 

Katarzyna Serwatka

Counsel
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.serwatka@olesinski.com